Detekce elektrovozidel

Radarový snímač QT50R detekuje neoprávněná vozidla, která brání přístupu k nabíjecím stanicím.

S nárůstem sdílených služeb elektrických vozidel v evropských městech musí být uživatelům k dispozici účinné dobíjecí stanice.

Aby se zabránilo nepovoleným vozidlům zaparkovat na těchto stanicích, je vyžadován systém identifikace neoprávněných vozidel a upozornění úředníků. Protože se nabíjecí stanice nachází ve veřejných prostorách, nesmí být systém náchylný k vandalismu.

Výhody

  • Spolehlivá detekce vozidel, která nejsou zapojena do nabíjecí stanice
  • Imunní vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám
  • Instalace ve sloupku zabraňuje poničení vandaly

  • Detekce elektrovozidel

Zabudovaný radarový senzor je chráněn před vandalismem

Radarový senzor R-Gage společnosti Banner nabízí ideální řešení pro detekci elektrického vozidla u nabíjecích stanicích. Když auto zaparkuje před nabíjecí stanicí, detekuje radarový senzor R-Gage společnosti Banner okamžitě přítomnost vozidla. Pokud není vozidlo připojeno k nabíjecí stanici, je do centrálního místa vyslán signál, který upozorní úředníky, aby v případě potřeby nechali vozidlo odtáhnout.

R-Gage může být zabudován do nabíjecí stanice, což zabraňuje vandalismu. R-Gage používá radar s kmitočtově modulovanou kontinuální vlnou (FMCW) k zajištění spolehlivé detekce pohybujících se nebo stacionárních vozidel. Na rozdíl od fotoelektrických nebo ultrazvukových senzorů není detekce ovlivněna okolními podmínkami jako vítr, déšť, mlha, světlo, vlhkost a teplota vzduchu. Výsledkem je přesná detekce ve venkovním prostředí. Čidlo také detekuje objekty do určité vzdálenosti, ignoruje objekty za nastavenou hodnotou.

Select Country

Turck worldwide

to top