Sledování pomocí RFID snižuje plýtvání potravinami při výrobě zmrzliny

Identifikace a sledování zbytků zmrzliny pomocí systému UHF RFID maximalizuje využití potravin a zvyšuje efektivitu.

Optimalizace výroby potravin pomocí RFID: Při výrobě zmrzlinových nanuků na špejli často vzniká odpad a zmetky, které nelze zpracovat v aktuální šarži. Tento potravinový odpad se často shromažďuje v kontejnerech a opatřuje se ručně psaným lístkem s uvedením množství, času a druhu - což je řešení, které je rozhodně náchylné k chybám. Ruční identifikace potravin také ztěžuje spolehlivé plánování výroby. Často není jasné, jaký zbytkový produkt se v něm nachází a zda jej lze ještě zpracovat. Výsledkem je, že se výrobce často musí zbavit většího množství zmrzliny, než je nutné.

Zákaznické výhody

  • Plýtvání potravinami se výrazně snížilo
  • Snadná instalace díky velkému čtecímu dosahu systému UHF RFID 
  • Spolehlivá detekce nádoby pomocí kontroly polohy
  • Méně ruční kontroly díky měření hladiny

  • Systém RFID neustále zaznamenává množství zbytků zmrzliny v chladničce.

  • Váhová jednotka je integrována před dopravníkovou linkou a komunikuje přímo s databází.

  • RU300U-M30M detekuje hladinu v zásobníku na zbytkový produkt a indikuje ji pomocí kontrolky LED.

Identifikace UHF přímo do MES

Společnost Turck vyvinula pro výrobce potravin identifikační systém založený na UHF RFID čtečce Q180. Čtečka RFID identifikuje nádoby se zbytkovým produktem pomocí štítků RFID, které jsou nalepeny přímo na nádobách. Díky tomu je vždy jasné, jaký druh zmrzliny se v nádobě nachází a kdy byla vyrobena. Čtečka komunikuje se systémem MES prostřednictvím integrovaného rozhraní Ethernet. Ultrazvukový senzor zjišťuje, zda je nádoba přítomna na vyřazovacím skluzu a zda je správně umístěna. Určení polohy nádoby zajišťuje spolehlivé čtení značky i přes přítomnost kovového prostředí a kapalin.

Hmotnost kontejneru zjednodušuje plánování výroby

Kontejnery se váží během výroby před jejich přepravou do chladicího skladu a hmotnost se automaticky ukládá do výrobního systému. Automatická identifikace RFID i zde zabraňuje chybám při výrobě potravin. Nádoby se dopravníkovou linkou dostávají do chladicího skladu, kde jsou rovněž identifikovány, aby bylo v systému zaznamenáno správné množství zmrzliny. 
Čtečka Q180 hromadně načte všechny nádoby na paletě při jejich ručním vyjmutí. Ačkoli musí být čtečka Q180 instalována v rozvodné skříni, aby splňovala hygienické požadavky, díky vnější anténě to nijak nesnižuje výkonnost čtení/zápisu.

Zaznamenávání zmetků za účelem identifikace závad procesu

Úplné zaznamenání množství zmetků pro každý typ zmrzliny a každou část procesu pomáhá plánovačům výroby identifikovat slabá místa v jejich procesu. Mohou tak optimalizovat své procesy a snížit tak spotřebu energie a plýtvání potravinami ve výrobě.

Energetická účinnost a úspora zdrojů

Systém zajišťuje maximální účinnost výrobního procesu a účinně zabraňuje plýtvání potravinami a energií. Optimalizuje se také nasazení personálu, protože manuální identifikační procesy jsou nejen náchylnější k chybám, ale také časově náročnější.

Select Country

Turck worldwide

to top