Monitorování chladícího obvodu na svařovacích svorkách

Hlídače průtoku FS+ sledují průtok chladicí kapaliny a upozorňují na kritické změny teploty

Bodové svařování částí automobilu někdy produkuje vysoké teploty, vůči kterým je nutné chránit svařovací svorky adekvátním chlazením. Pro zajištění přesného a vysoce kvalitního svařování, hlídače průtoku FS+ poskytují dvojí kontrolu: Sledují chladicí médium na vstupní a výstupní straně bezprostředně detekují přehřátí svorek v okruhu již v rané fázi.

Výhody:

 • Snižení prostojů díky spolehlivému hlídání průtoku a teploty
 • Využijte výhod IO-Linku: Flexibilní integrace zařízení a bezproblémová komunikace až na úrovni senzoru
 • Intuitivní ovládán pomocí dotykových tlačítek, podobně jako na chytrém telefonu

  Predikce prostojů: Svařovací roboty často pracují s nejkratšími možnými časy cyklů

  Hlídače průtoku FS+ sledují chladicí okruh svorek robota

  Oceněné provedení s vysokým stupněm krytí: IP6K6K, IP6K7, IP6K9K

  •  
  •  
  •  

Pracovní princip nahrazuje dodatečný senzor teploty

Od doby co robustní senzory pracují na kalometrickém principu, sledují teplotu média i průtok. Tímto způsobem uživatelé vědí, zda je pravděpodobné, že se celý systém přehřeje a zda chladicího okruhu dosáhlo dostatečné množství chladicího médio. 11segmentový LED bargraf zobrazuje procesní hodnotu průtoku nebo teploty, příslušný spínací bod je zobrazen různou barvou na uživatelském rozhraní.

Eliminace zdrojů chyb: Automatická detekce (PNP/NPN) a funkce sledování delta flow

Senzory FS+ zajišťují rychlé uvedení do provozu celé aplikace ve dvou klíčových zjednodušeních: Senzor automaticky detekuje, zda kontrolér nebo systém vzdálených I/O vyžaduje PNP nebo NPN signál. Kromě toho funkce "delta flow" výrazně pomáhá uživateli přesně nastavit rychlost průtoku, který se bude sledovat. Software v senzoru umožní provést nastavení pouze, pokud je rychlost proudění stabilní.

Přenos dat s IO-Link 1.1

Senzor díky IO-Linku také umožňuje nastavovat, provozovat nebo číst hodnoty z FS+ vzdáleně, například z velína. Navíc mají zaměstnanci přístup k paměti min/max hodnot pro preventivní údržbu. Toto má funkci digitálního vlečného indikátoru.

Select Country

Turck worldwide

to top