Identifikace ve skladu potravin

RFID systém BLident garantuje efektivitu během výroby glutamátu sodného.

Sklad a výroba glutamátu sodného musí splňovat různé požadavky. RFID systém BLident společnosti Turck lze použít v různých prostředích, jak v suchém skladu, tak ve vlhku ve výrobním procesu. To garantuje přehlednost celé výroby a zásobovacího řetězce ze skladu a outsourcing surových materiálů přes výrobní proces až do skladu finálního prášku glutamátu sodného.
  • Výrobce potravit používá RFID systém společnosti Turck pro řízení a sledování toku materiálu.

  • Každá paleta je osazena odolným RFID datovým nosičem

  • Čtecí/zapisovací hlavy shromažňují data a bezdrátově je posílají přes I/O systém BL67 do PLC

Významná čínská potravinářská firma chtěla nasadit systém pro řízení materiálu v reálném čase, který by umožňoval sledování a řízení toku materiálu pomocí RFID technologie. Systém musí vyhodnotit informace ze skladové karty a přiřadit jednotlivé palety materiálu. Pak jsou data zapsána kombinovanou čtecí/zapisovací hlavou pomocí RFID do datového nosiče umístěného na paletě.

PLC dále automaticky přiřadí oblasti skladu paletám a navede vysokozdvižný vozík do místa, kde se skladují materiály. Vysokozdvižný vozík, který je také vybaven kombinovanou čtecí/zapisovací hlavou, uloží místo a informace o produktu do centrálního systému.

K zaručení vysoké dostupnosti pracuje systém redundantně s centrálními a distribuovanými daty. Pro odchozí procesy je aplikován princip FIFO (první dovnitř, první ven). Systém automaticky navede vysokozdvižný vozík, aby dovezl materiál na odpovídající výrobní linku, podle výrobní úlohy. Během transportu zkontrolují čtecí/zapisovací hlavy umístěné na vysokozdvižném vozíku datový nosič palety pro určení, zda je potřeba materiál. Pokud je zde chyba, systém vyvolá alarm a automaticky zobrazí, jaké opatření je třeba provést.

Digitalizované palety

RFID tagy jsou již integrovány do palety. To vytváří snadnou implementaci přesného digitálního řízení pro velké množství zboží. Pracovníci nepotřebují tisknout velké množství čárových kódů jako dříve, lepit je na palety a skenovat čtečkami. Tagy označené palety provedou všechny tyto úlohy během jednoho čtení/zápisu.

RFID tagy lze také nasadit v drsném prostředí. Ani škrábance a skvrny na jejich povrchu neovlivňují jejich funkci. Tagy jsou recyklovatelné a lze je používat i za deště. Navíc specifické ID tagu zlepšuje přesnost sledování materiálu.

Výroba glutamátu sodného se odehrává ve vlhkém výrobním prostředí. Sypké surové materiály jsou uložené mimo výrobu. Systém musí být schopný pracovat spolehlivě v suchém, prašném i vlhkém prostředí. To je důvod, proč společnost používá sběrnicovou komunikační bránu BL67 společnosti Turck a RFID systém BLident se stupněm krytí IP67. Vše je umístěno na vysokozdvižném vozíku a díky stupni krytí IP67 je možné pracovat v obou prostředích. Podle tradice potravinářského průmyslu jsou potřeba tagy se stupněm krytí IP68, protože surové materiály přijcházejí do přímého kontaktu s paletami. BLident čtecí/zapisovací hlavy na vysokozdvižném vozíku umožňují čtení a zápis během transportu.

Bezdrátové připojení vysokozdvižného vozíku

Nejtěžší úlohou tohoto projektu bylo připojení stanice vysokozdvižného vozíku do řídicího systému. Po několika diskuzích a pokusech navrhla firma Turck bezdrátovou ethernetovou síť, která umožňuje komunikaci mezi stanicí a řídicím systémem.

Select Country

Turck worldwide

to top