RFID kontrola trubkových spojení v Ex oblasti

Zapouzdřená HF čtečka identifikuje připojení přímo v Ex zóně 1/21 a přenáší data na ethernetové brány v zóně 2/22

Nesprávné propojení nebo unikající média mohou mít vážné důsledky pro bezpečnost zařízení, kvalitu produktu a zdraví pracovníků. Pokud je například kyselina naplněna do nesprávné nádrže, existuje vysoký potenciál nebezpečí nebo ekonomické škody. Aby bylo zajištěno správné připojení mezi trubkou a odpovídajícím připojovacím bodem, nabízí Turck komplexní HF RFID řešení do zóny 1/21. Výstupní signál otevření ventilu a spuštění čerpadla je vydán pouze tehdy, když čtecí / zapisovací hlava detekuje správnou trubku. Díky RFID je také možné přenášet informace jako datum nebo čas.

Zákaznické výhody

  • Zvýšená bezpečnost zařízení: ventily se otevírají pouze tehdy, když je identifikováno správné připojení trubek
  • Vysoký standard kvality: spolehlivá identifikace a dokumentace předproduktů a meziproduktů
  • Sledování a trasování: úplná sledovatelnost produktů pomocí komplexního použití RFID
  • Ochrana proti manipulaci: porovnávání konkrétních RFID dat namísto detekce indukčního binárního kódu

  • TN-R42/TC-EX detekuje RFID tagy vložené do víček v propojovací stanici.

  • Řetěz je navržen tak, aby bylo možné nasadit víčko se štítkem na příslušnou čtecí/zapisovací hlavu.

  • Modulární systém BL20 společnosti Turck zpracovává data ze čtečky RFID.

RFID čtečka v Ex prostředí
Zapouzdřená čtečka HF-RFID od společnosti Turck TNR42 / TC-EX umožňuje použití v nebezpečné oblasti (zóna 1/21). Za účelem kontroly správného připojení detekuje na trubkové spojce štítek připevněný ke konci trubice. Za tímto účelem čtecí / zapisovací hlava směruje data získaná ze vzduchového rozhraní kabelem o délce 50 metrů nebo více do systému IP67 společnosti TurckTBEN-S or TBEN-L. Ve srovnání s RFID čtečkami odolnými proti ohni pro zónu 1 je instalace TN-R42 / TC-Ex podstatně snazší díky kompaktní konstrukci. Jeho rozhraní přesto funguje stejně jako standardní čtecí / zapisovací hlava pro bezpečnou oblast.

Přenos dat multiprotokolovým ethernetem
Blokový modul lze instalovat v zóně 2/22 pomocí speciáloního krytu přímo na stroj bez rozvaděče. Multiprotokolová technologie Turck umožňuje přenos dat do řídicího systému prostřednictvím tří ethernetových protokolů - Profinet, EtherNet / IP a Modbus TCP.

RFID datové nosiče specifické pro aplikaci
K dispozici jsou různé typy datových nosičů přizpůsobené konkrétním požadavkům aplikace, včetně skleněné varianty. RFID tagy mohou být také zabudovány přímo do kovového víčka nebo připevněny sponou.

Select Country

Turck worldwide

to top