Snadné sledování chladicích médií v CNC frézách

Sledování stavu s bateriovými ultrazvukovými senzory

Sledování chladicích maziv na CNC frézách může být časově náročné. Přestože mohou technici údržby obvykle odečítat hladiny na stroji, je vzácné, že všechny hladiny chladících maziv všech zařízení jsou viditelné v centrálním místě ve starších výrobních závodech. To vede k mnoha zbytečným obhlídkám personálu údržby a v extrémních případech by mohlo přestavovat také riziko prostojů při nízké úrovni chadicího maziva, například o víkendech.

Komponenty, které umožňují efektivní sledování stavu lze však snadno doplnit. Nevyžadují zásah do PLC nebo náklady na kabelová vedení.

Výhody:

  • Bez úsilí na vedení a montáž díky bateriovým senzorům a magnetickou montáží a rádiovým přenosem
  • Zkrácené prostoje, protože jsou nepřetržitě sledovány hladiny chladicích maziv
  • Efektivní zásah údžby díky automatickým výstražným zprávám pro kritické úrovně plnění
  • Ekonomické systémové řešení bez požadavku na programovací úsilí

  • Na první pohled: Cloud zobrazuje informace o úrovni hladin maziv z vícero CNC strojů

  • Montáž pomocí magnetů šetří náklady na komplexní zapojení uvnitř tanku

  • TCG20 může data do Cloudu posílat také pomocí mobilní sítě

  • Úrovně plnění strojů lze přehledně zobrazovat v dashboardu

Automatické sledování hladin mazacích emulzí na CNC strojích

Díky Cloudovému řešení společnosti Turck a bateriovým senzorům hladiny, mohou pracovníci údržby nasadit autonomní sledování hladiny na mnoho strojů. Ultrazvukový senzor K50UX je jednoduše připevněný na vnitřní stěnu tanku pomocí magnetu. pomocí sériové komunikace jsou změřená data nejdříve přenášena do bateriového rádiového modulu DX80, který přenáší data do komunikační brány DX80 pomocí proprietární bezdrátové komunikace. Komunikační brána DX80 je umístěna v rozvaděči a připojena ke Cloudové komunikační bráně (TCG20) společnosti Turck.

Cloudová komunikační brána posílá šifrovaná data do Cloudového portálu společnosti Turck pomocí Wi-Fi připojení. Alternativně lze využít mobilní síť, čímž se lze vyhnout udělení bezpečnostního oprávnění v podnikové síti.

Snadné sledování s Cloudovým řešením

Pracovníci údržby mohou získat informace o úrovni chladicích emulzí všech strojů pomocí webového prohlížeče a to kdykoliv a odkudkoliv z celého světa. Grafické analogové bargrafy v dashboardu Cloudu zobrazují úrovně plnění příslušných strojů. Tím mohou pracovníci údržby optimalizovat své cesty a předběžně zajistit dostatečnou hladinu maziva.

Varovná upozornění pomocí emailu nebo SMS lze nastavit v Cloudovém portálu. Pokud je překročena limitní hodnota, systém automaticky zašle notifikaci odpovědnému pracovníkovi. Tím je zajištěno, že jsou výrobní procesy nepřetržité a snižuje se potřeba zapojení zaměstnaců.

Select Country

Turck worldwide

to top