Kontrola stavu rozvaděčů

IM18-CCM zaznamenává a analyzuje údaje o stavu v rozvaděči a komunikuje s IT sítěmi přes Ethernet

Pokud výrobci dodávají také technologii rozvaděčů pro stroje a zařízení, stává se jejich dostupnost rozhodujícím faktorem pro zajištění úspěchu. To platí zejména pro elektronické součástky, které citlivě reagují na změny teploty nebo vysokou vlhkost - například v důsledku nesprávně zavřených dveří. Moduly pro kontrolu stavu jsou ideálním řešením pro monitorování těchto kritických hodnot. Společnost Turck rozšířila svoji rodinu kontrolních modulů, zejména pro výrobce OEM, o IM18-CCM, který dokáže zaznamenávat naměřené hodnoty, vyhodnocovat je přímo na místě a přenášet je přes Ethernet do nadřazených IT systémů.

Zákaznické výhody

  • Vyšší dostupnost zařízení díky stálému vzdálenému přístupu k životně důležitým parametrům
  • Možnost aplikačně specifického přizpůsobení pomocí externích senzorů a individuálního softwaru na otevřené platformě Linux
  • Jednoduchá instalace a uvedení do provozu díky integrovaným senzorům a úzkému pouzdru
  • Jednoduchá integrace do stávajících IT sítí pomocí Ethernetu

  • Control cabinet in view: Condition monitoring lays the foundations for high availability

  • Turck’s IM18-CCM has three on-board sensors and can be flexibly expanded

  • With a width of just 18 mm, the compact device can be easily mounted on the DIN rail

Zajistěte stálé podmínky

Uživatelé mohou prodloužit životnost elektronických a elektromechanických zařízení pomocí cíleného sledování stavu řídicích skříní. Čím stabilnější jsou podmínky v rozvaděči, tím nižší je riziko neplánovaných prostojů stroje. Důležitými parametry jsou například teplota a vlhkost v uzavřeném prostoru. Kromě toho existují vlivy, jako jsou vibrace, korozivní plyny a procesy zapínání a vypínání.

Analýza dat pomocí zákaznických aplikací

Modul pro kontrolu rozvaděčů IM18-CCM od společnosti Turck umožňuje vyvodit závěry z anomálií nejdříve zaznamenáním široké škály hodnot. Kromě tří integrovaných senzorů - teploty, vlhkosti a zavření dveří - mohou uživatelé připojit další externí senzory přes Modbus RTU nebo CAN. Tyto hodnoty lze poté buď přenést přímo do systémů vyšší úrovně nebo podstoupit decentralizovanou analýzu na IM18-CCM podle definovaných vzorů. To se děje pomocí zákaznických aplikací, které lze nainstalovat na otevřenou platformu Linux. Díky funkčnosti je IM18-CCM vhodný také pro spolehlivé monitorování „kritických infrastruktur“ (CI).

Ethernet tvoří most k IT systému

Moduly pro kontrolu rozvaděčů fungují spolehlivě a efektivně, zejména když jsou data k dispozici na správném místě. V systémech vyšší úrovně to může vést k analýze v cloudových aplikacích - například k výpočtu faktoru snížení životního cyklu nebo k určení doby údržby. Modul Turck IM18-CCM zajišťuje nezbytný datový provoz prostřednictvím svého ethernetového rozhraní. Tím je zajištěno přímé spojení mezi tovární úrovní a IT systémem, aniž by bylo třeba používat zbytečné mezilehlé úrovně.

Select Country

Turck worldwide

to top