Výhody

Zvýšená dostupnost strojů a systémů

  • Nepřetržité sledování stavů strojů a systémů vytváří základy pro prediktivní údržbu
  • Efektivní sledování systémů a automatické notifikace umožňují pracovníkům rychlejší odezvy, pokud jsou překročeny limitní hodnoty
  • Operátoři mohou provádět specifické analýzy poruch pomocí diagnostických dat nebo ukládáním maximálních hodnot

Ekonomické zlepšení údržby

  • Vzdálené sledování nahrazuje komplexní procesy provádění kontrol přítomnosti náchylné na poruchy
  • Operátoři mohou efektivněji plánovat práce údržby pomocí stavových dat ze specifických strojů

Pohodlná modernizace

  • Sledování stavů lze provádět pomocí senzorů se snadnou montáží a bateriových bezdrátových modulů
  • Sledování stavů může v případě potřeby pracovat jako samostatný systém bez závislosti na aktuální síťové architektuře

Select Country

Turck worldwide

to top