Výhody

Optimalizace procesů

Vizuální řízení procesů otevírá nepřebernou řadu možností k jejich zlepšení:

  • Zvýšení flexibility, personál nepotřebuje tolik školení.
  • Zvýšení a udržení kvality výroby.
  • Kontrola a řízení kvality pomocí sledování procesů.
  • Vazba na skladové a ERP systémy.
  • Drastické snížení časů instalace, uvádění do provozu a údržby.
  • Prakticky úplně bezchybná instalace.

Systémy Pick-to-Light společnosti Turck jsou založeny na komponentách s krytím IP67, které umožňují robustní, rychlou a bezchybnou instalaci, bez potřeby použití rozvaděčů. Technologie  plug-and-play, společně s IP67, vede ke zkrácení časů instalace a spolu s téměř bezchybným zapojování výrazně snižuje náklady na pracovní sílu. V případě potřeby jsou k dispozici i systémy s krytím IP20.

Díky modulárnímu přístupu k hardware, software a předpřipraveným řešením je možné realizovat zákazníkovi požadavky pohotově a levně. Naše zkušenosti v této oblasti a naše schopnost dodat najednou celé řešení zajišťují, že všechny komponenty si perfektně rozumí.

Select Country

Turck worldwide

to top