Pick-by-Light zrychluje manuální logistiku o více než 60 procent

Jak světelně řízený systém výrazně urychluje procesy třídění a vychystávání a výrazně snižuje chybovost

Společnost Sioen Apparel je specialistou na technické textilie a ochranné oděvy a vyvíjí, vyrábí a prodává příze, tkaniny, netkané textilie, textilie a oděvy pro různé aplikace po celém světě. Za účelem optimalizace procesů příjmu a výdeje zboží ve svém distribučním centru v belgickém Mouscronu zavedla společnost Sioen vysoce výkonný systém řízení skladu v kombinaci s řešením pick-to-light založeným na optických senzorech řady PTL110 od partnera společnosti Turck, společnosti Banner Engineering, a I/O modulech TBEN IP67 společnosti Turck. Díky použití kaskádových zobrazovacích modulů s volitelným dotykovým tlačítkem a optickým senzorem se výrazně snížila chybovost a výrazně se zrychlily procesy třídění a vychystávání.

  • Po naskenování systém WMS pomocí funkce pick-to-light označí paletu, na kterou má být karton umístěn.

  • Zboží se v logistickém centru v Mouscronu zpracovává, skladuje, vychystává a připravuje k expedici.

  • Zaměstnanci umístí karton na zobrazenou paletu a potvrdí akci pomocí PTL110.

  • Multiprotokolové I/O moduly TBEN-S společnosti Turck zajišťují spolehlivou komunikaci mezi PTL110 a WMS.

  • PTL110 s dotykovým tlačítkem, optickým senzorem a 3místným displejem je ideální pro spolehlivé navádění.

  • Filiep Vanwymelbeke | Sioen Apparel

Každý, kdo pracuje v náročném a potenciálně nebezpečném prostředí, potřebuje kvalitní ochranný oděv, který chrání před zraněním nebo nehodou. Belgická společnost Sioen se specializuje na technické textilie a ochranné pracovní oděvy a vyrábí více než tři miliony kusů ochranných oděvů ve 22 závodech ve 20 zemích světa. V Mouscronu provozuje tato rodinná společnost kromě čtyř výrobních závodů také velké expediční a distribuční centrum. Oděvy vyrobené po celém světě se zde zpracovávají, skladují a kompletují, aby mohly být rychle a efektivně odeslány zákazníkům.

Dříve se procesy příjmu a odesílání zboží prováděly převážně ručně. Po dodání byly palety převezeny ke spolupracovníkovi, který naskenoval jednotlivé kartony a umístil je na definované paletové pozice. Zpracování jednoho kamionu trvalo čtyřem až pěti spolupracovníkům přibližně pět hodin. 

Spolupracovník v oblasti expedice dostával pro každého zákazníka picklist a procházel sklady, aby zboží vyzvedl. "To samozřejmě nebyl efektivní způsob práce," vzpomíná Filiep Vanwymelbeke, vedoucí logistiky ve společnosti Sioen Apparel. "Hledali jsme proto systém, který by zvládl úkoly jak příchozí, tak i odchozí logistiky." Nakonec jsme pro vyřešení tohoto problému implementovali výkonný systém řízení skladu (WMS) v kombinaci s bezchybným řešením pick-to-light založeným na řadě PTL110 optických senzorů partnera společnosti Turck, společnosti Banner Engineering.

Příjem zboží: Pick-to-light jako tvůrce hry

V oblasti příjmu zboží zaměstnanci zvedají kartony z palet na pásový dopravník. Skener automaticky zachytí etikety na kartonech, které jimi procházejí. V závislosti na etiketě jsou pak přesměrovány na jeden ze šesti dopravníkových pásů. Jakmile pracovník na konci dopravníkového pásu naskenuje dodaný karton, systém WMS okamžitě prostřednictvím systému pick-to-light označí, na kterou paletu musí být umístěn. Spolupracovník umístí karton na příslušnou paletu a potvrdí akci dotykovým tlačítkem zařízení PTL110 umístěného nad paletou. 

Systém pick-to-light poskytuje několik signálních stavů. Když je například paleta kompletní a lze ji odebrat, rozsvítí se LED dioda zařízení PTL110 modře.

Výdej: spolehlivá konsolidace objednávek

Na výstupním dopravníku se sbíhají dva proudy zboží: Kartony se standardním obsahem a kartony se směsí různého zboží. Pracovník naskenuje karton, načež systém WMS určí paletu, na kterou má být umístěn. Zařízení PTL110 indikují správné umístění palety pomocí jednoduchých barevných signálů. "S tímto způsobem práce jsme velmi spokojeni," říká Vanwymelbeke. "Přemýšlíme o zdvojnásobení počtu zařízení PTL110 v oblasti odchozích zásilek, abychom mohli obsloužit ještě více zákazníků a dopravců najednou."

Multiprotokolový I/O modul zajišťuje spolehlivý provoz

Komunikace zařízení PTL110 se systémem WMS je pro optimální fungování řešení klíčová. Všechna zařízení PTL110 jsou k tomuto účelu připojena prostřednictvím multiprotokolových I/O modulů TBEN-S společnosti Turck. Tyto robustní moduly s krytím IP67 lze namontovat přímo na dopravníkové lince bez rozváděče a jsou standardně vybaveny webovým softwarem ARGEE Field Logic Controller. 

Komunikaci s WMS lze snadno konfigurovat pomocí PickIQ. Pracovníci IT zákazníka k tomu nepotřebují žádné speciální znalosti automatizačního softwaru.

Míra chybovosti snížena na nulu

Univerzálnost zařízení PTL110 se projevuje jejich použitím v příchozích i odchozích systémech. Vynikají rychlou dobou odezvy a flexibilními možnostmi instalace, které umožňují snadné přizpůsobení a rozšíření systému. Konektory M12 umožňují rychlou a bezpečnou instalaci více zařízení. 

"Chybovost příchozích zařízení klesla prakticky na nulu," poznamenává Vanwymelbeke. "Tam, kde dříve trvalo odbavení jednoho kamionu pěti spolupracovníkům až pět hodin, jej nyní odbaví tři spolupracovníci za dvě až tři hodiny. To odpovídá časové úspoře až 16 hodin na jeden kamion denně. Tímto způsobem můžeme naše zaměstnance využít pro jiné úkoly."

Select Country

Turck worldwide

to top