I/O pro snížení prašnosti

V přístavu Taicang snižuje drahý postřikovací systém prašnost, která je způsobena lodní přepravou železné rudy – sběrnicové moduly společnosti Turck napomáhají tomuto systému

Přístav Taicang Wugang Port je druhým největším přístavem v místní produkci železa a oceli v oblasti Yangtze v Číně. Pro snížení prašnosti, která má vliv na životní prostředí, a která je způsobena lodní dopravou železné rudy, se provozující společnost rozhodla nasadit postřikovací systém řízený místním PLC. I/O stanice systému BL20 a Profibus opakovače od společnosti Turck garantují spolehlivou komunikaci mezi PLC a postřikovači.
  • Moderní dopravní zařízení pro železnou rudu bylo vyvinuto pro Taicang Wugang Port

  • Každý postřikovač je vybaven rozvaděčem se stanicí BL20

Město Taicang, nacházející se na jižním břehu řeky Yangtze, je nejlepší křižovatkou mezi říční a námořní dopravou. Za účelem uspokojení vzrůstající poptávky po dovozu železné rudy a zajištění efektivní přepravy v oblasti Yangtze založila skupina Ningbo Port Group, Wuhan Iron & Steel Group a Sinotrans Group v roce 2003 společenství Taicang Wugang Port Company Limited. Po přístavu Ningbo Port bude Taicang Wugang Port druhý největší přístav pro místní produkci železa a oceli. Po dokončení přístavu bude roční výrobní kapacita až 30 milionů tun.

Postřikovací systém proti prachu

Obrovské koleso na železnou rudu pracuje se sypkým materiálem v přístavu Taicang Wugang Port. Během překládání se vyprodukuje velké množství prachu a tak se provozní společnost rozhodla nasadit postřikovací systém pro snížení dopadu prašnosti na životní prostředí. Dvacet jeden postřikovač je umístěn na každém sloupu, v délce 800 metrů tak, aby byla pokryta celou oblast. Pro realizaci postřikovacího systému jsou možné dva tradiční způsoby řízení. První přenáší signály každého postřikovače do centrální řídicí jednotky kabelem. Tato volba by umožnila snadné uvedení do provozu a programování systému, ale nespočet kabelů by vedl k podstatnému zvýšení nákladů.

Druhou možností je vybavit postřikovač malým PLC. Ačkoliv tento způsob řeší problém s kabely, velký počet malých PLC by zvýšil náklady na materiál a na lidské zdroje, kvůli potřebnému programování. Toto řešení také není vhodné pro údržbu. Pro systémového integrátora Shanghai TGE Environment Equipment & Engineering Co. Ltd., který se stará o instalaci řídicího systému, programování a uvedení do provozu, přicházelo v úvahu pouze sběrnicové řešení. Všechny výhody centrálního řízení tak lze použít bez komplikovaného a složitého vedení. Všechny signály jsou shromažďovány v I/O stanicích umístěných přímo na postřikovači a odtud jsou přenášeny do řídicího systému pomocí sběrnice Profibus.

Flexibilní systém BL20

Po srovnání různých produktů vybral systémový integrátor distribuční I/O systém BL20 Economy od společnosti Turck. Modulární koncept, velká hustota signálů, malé rozměry a nízká cena na kanál, byly jasnou volbou pro sběrnicový systém společnosti Turck.

Diagnostický software I/O-Assistant společnosti Turck byl dalším důvodem pro výběr produktu BL20. Nástroje založené na FDT/DTM pomáhají uživateli při návrhu, uvádění do provozu a údržbě sítě. Pomocí software I/O-Assistant lze každou stanici BL20 konfigurovat na místě, bez připojení do hlavního řídicího systému.

Select Country

Turck worldwide

to top