RFID kontrola trubkových spojení v Ex oblasti

Zapouzdřená vysokofrekvenční čtečka identifikuje připojení přímo v zóně Atex 1/21 a přenáší data na ethernetové brány v zóně 2/22

Ve farmaceutickém průmyslu mohou mít nesprávně připojená nebo netěsná média vážné důsledky pro bezpečnost provozu, kvalitu výrobků a zdraví pracovníků. Pokud je například kyselina naplněna do nesprávné nádrže, hrozí vysoké nebezpečí nebo ekonomické škody. Aby bylo zajištěno správné spojení mezi trubkou a příslušným přípojným místem, nabízí společnost Turck komplexní řešení HF RFID kompletní do zóny 1/21. Teprve když speciální čtecí/zapisovací hlava rozpozná správnou trubku, je vydán signál otevření pro ventil a čerpadlo. Díky RFID je také možné přenášet a kontrolovat informace, jako je slot, datum, čas a stav čištění hadice.

Zákaznické výhody

  • Zvýšená bezpečnost zařízení: ventily se otevírají, pouze když je identifikováno správné propojení trubek
  • Vysoký standard kvality: spolehlivá identifikace a dokumentace předproduktů a meziproduktů
  • Sledování a trasování: úplná sledovatelnost produktů pomocí komplexního použití RFID
  • Ochrana proti manipulaci: porovnávání konkrétních dat RFID namísto detekce indukčního binárního kódu

  • TN-R42/TC-EX detekuje RFID tagy vložené do víček v propojovací stanici.

  • Řetěz je navržen tak, aby bylo možné nasadit víčko se štítkem na příslušnou čtecí/zapisovací hlavu.

  • Modulární systém BL20 společnosti Turck zpracovává data ze čtečky RFID.

RFID čtečka v Ex prostředí
Zapouzdřená čtečka HF-RFID od společnosti Turck TNR42 / TC-EX umožňuje použití v nebezpečné oblasti (zóna 1/21). Za účelem kontroly správného připojení detekuje na trubkové spojce štítek připevněný ke konci trubice. Za tímto účelem čtecí / zapisovací hlava směruje data získaná ze vzduchového rozhraní kabelem o délce 50 metrů nebo více do systému IP67 společnosti TurckTBEN-S or TBEN-L. Ve srovnání s RFID čtečkami odolnými proti ohni pro zónu 1 je instalace TN-R42 / TC-Ex podstatně snazší díky kompaktní konstrukci. Jeho rozhraní přesto funguje stejně jako standardní čtecí / zapisovací hlava pro bezpečnou oblast.

Přenos dat multiprotokolovým ethernetem
Blokový modul lze instalovat v zóně 2/22 pomocí speciáloního krytu přímo na stroj bez rozvaděče. Multiprotokolová technologie Turck umožňuje přenos dat do řídicího systému prostřednictvím tří ethernetových protokolů - Profinet, EtherNet / IP a Modbus TCP.

RFID datové nosiče specifické pro aplikaci
K dispozici jsou různé typy datových nosičů přizpůsobené konkrétním požadavkům aplikace, včetně skleněné varianty. RFID tagy mohou být také zabudovány přímo do kovového víčka nebo připevněny sponou.

Select Country

Turck worldwide

to top