RFID kontrola trubkových spojení v Ex oblasti

Zapouzdřená vysokofrekvenční čtečka identifikuje připojení přímo v zóně Atex 1/21 a přenáší data na ethernetové brány v zóně 2/22

Nesprávně připojená nebo netěsná média mohou mít vážné důsledky pro bezpečnost zařízení, kvalitu produktu a zdraví spolupracovníků. Pokud je nádrž obsahující kyselinu dusičnou naplněna kyselinou chlorovodíkovou, dochází k chemickým reakcím, které představují vážné potenciální riziko. Aby bylo zajištěno správné propojení mezi trubkou a odpovídajícím připojovacím bodem, nabízí Turck komplexní HF RFID řešení do zóny 1/21. Pouze tehdy, když speciální čtecí / zapisovací hlava detekuje správnou trubici, výstupní signál otevře ventil čerpadla. Díky RFID je také možné přenášet informace jako datum nebo čas.

Zákaznické výhody

  • Zvýšená bezpečnost zařízení: ventily se otevírají, pouze když je identifikováno správné propojení trubek
  • Vysoký standard kvality: spolehlivá identifikace a dokumentace předproduktů a meziproduktů
  • Sledování a trasování: úplná sledovatelnost produktů pomocí komplexního použití RFID
  • Ochrana proti manipulaci: porovnávání konkrétních dat RFID namísto detekce indukčního binárního kódu

  • The TN-R42/TC-EX detects RFID tags embedded in caps at the coupling station

  • The chain is designed so that the cap with the tag can be fitted on the corresponding read/write head

  • Turck's modular BL20 system processes the data of the RFID reader

RFID čtečka v Ex prostředí
Zapouzdřená čtečka HF-RFID od společnosti Turck TNR42 / TC-EX umožňuje použití v nebezpečné oblasti (zóna 1/21). Za účelem kontroly správného připojení detekuje na trubkové spojce štítek připevněný ke konci trubice. Za tímto účelem čtecí / zapisovací hlava směruje data získaná ze vzduchového rozhraní kabelem o délce až 50 metrů do systému BL20 společnosti Turck, který se skládá z RFID I/O modulu a ethernetové brány. Ve srovnání s RFID čtečkami odolnými proti ohni pro zónu 1 je instalace TN-R42 / TC-Ex podstatně snazší díky kompaktní konstrukci. Jeho rozhraní přesto funguje stejně jako standardní čtecí / zapisovací hlava pro bezpečnou oblast.

Přenos dat multiprotokolovým ethernetem
Modulární systém BL20 lze instalovat v zóně 2/22 a může kromě identifikace zpracovávat i další informace, jako datum, čas nebo stupeň kontaminace. Multiprotokolová technologie Turck umožňuje přenos dat do řídicího systému prostřednictvím tří ethernetových protokolů - Profinet, EtherNet / IP a Modbus TCP.

RFID datové nosiče specifické pro aplikaci
K dispozici jsou různé typy datových nosičů přizpůsobené konkrétním požadavkům aplikace, včetně skleněné varianty. RFID tagy mohou být také zabudovány přímo do kovového víčka nebo připevněny sponou.

Select Country

Turck worldwide

to top