RFID kontrola trubkových spojení v Ex oblasti

Zapouzdřená vysokofrekvenční čtečka identifikuje připojení přímo v zóně Atex 1/21 a přenáší data na ethernetové brány v zóně 2/22

Nesprávně připojená nebo netěsná média mohou mít vážné důsledky pro bezpečnost zařízení, kvalitu produktu a zdraví spolupracovníků. Pokud je nádrž obsahující kyselinu dusičnou naplněna kyselinou chlorovodíkovou, dochází k chemickým reakcím, které představují vážné potenciální riziko. Aby bylo zajištěno správné propojení mezi trubkou a odpovídajícím připojovacím bodem, nabízí Turck komplexní HF RFID řešení do zóny 1/21. Pouze tehdy, když speciální čtecí / zapisovací hlava detekuje správnou trubici, výstupní signál otevře ventil čerpadla. Díky RFID je také možné přenášet informace jako datum nebo čas.

Zákaznické výhody

 • Zvýšená bezpečnost zařízení: ventily se otevírají, pouze když je identifikováno správné propojení trubek
 • Vysoký standard kvality: spolehlivá identifikace a dokumentace předproduktů a meziproduktů
 • Sledování a trasování: úplná sledovatelnost produktů pomocí komplexního použití RFID
 • Ochrana proti manipulaci: porovnávání konkrétních dat RFID namísto detekce indukčního binárního kódu

  TN-R42 / TC-EX detekuje RFID tagy vložené do uzávěrů na spojovací stanici

  Řetěz je navržen tak, aby bylo možné nasadit víčko s tagem na odpovídající čtecí / zapisovací hlavu

  Modulární systém Turck BL20 zpracovává data čtečky RFID

  •  
  •  
  •  

RFID čtečka v Ex prostředí
Zapouzdřená čtečka HF-RFID od společnosti Turck TNR42 / TC-EX umožňuje použití v nebezpečné oblasti (zóna 1/21). Za účelem kontroly správného připojení detekuje na trubkové spojce štítek připevněný ke konci trubice. Za tímto účelem čtecí / zapisovací hlava směruje data získaná ze vzduchového rozhraní kabelem o délce až 50 metrů do systému BL20 společnosti Turck, který se skládá z RFID I/O modulu a ethernetové brány. Ve srovnání s RFID čtečkami odolnými proti ohni pro zónu 1 je instalace TN-R42 / TC-Ex podstatně snazší díky kompaktní konstrukci. Jeho rozhraní přesto funguje stejně jako standardní čtecí / zapisovací hlava pro bezpečnou oblast.

Přenos dat multiprotokolovým ethernetem
Modulární systém BL20 lze instalovat v zóně 2/22 a může kromě identifikace zpracovávat i další informace, jako datum, čas nebo stupeň kontaminace. Multiprotokolová technologie Turck umožňuje přenos dat do řídicího systému prostřednictvím tří ethernetových protokolů - Profinet, EtherNet / IP a Modbus TCP.

RFID datové nosiče specifické pro aplikaci
K dispozici jsou různé typy datových nosičů přizpůsobené konkrétním požadavkům aplikace, včetně skleněné varianty. RFID tagy mohou být také zabudovány přímo do kovového víčka nebo připevněny sponou.

Select Country

Turck worldwide