Snímání kritického úhlu

Úhlové senzory společnosti Turck jsou použity na visutých plošinách společnosti Ruthmann pro měření úhlu natočení pracovního koše

Visuté plošiny sestavené společností Ruthmann jsou založené na kvalitní a inovativní technologii. Pro zaručení bezpečnosti v jakékoliv poloze visuté plošiny STEIGER®, s maximální pracovní výškou 100 metrů, detekují senzory každou změnu pozice, včetně úhlu vychýlení pracovního koše. Tato úloha je řešena indukčním úhlovým senzorem Ri360-Q14 od společnosti Turck, který udělal velký dojem svým kompaktním provedením, snadným nastavením snímacího rozsahu a rozumnou odezvou na koncové body měřicího rozsahu.
  • Úhlový senzor pod pracovním košem měří úhel vychýlení koše

  • Úhlový senzor společnosti Turck toleruje vychýlení snímacího elementu, kterému se někdy nedá vyhnout

  • Kompaktní Ri360-QR14 je spolehlivě chráněn kovovým krytem proti mechanickému poškození

  • Bi20-Q20 detekuje složení žebříku na vnější stěně pracovního koše

Plošina nese lidi a tak musí splňovat speciální bezpečnostní předpisy. Bezpečnostní senzory a kontrolér musí mít specifické redundantní provedení. Vychylování pracovního koše je sledováno senzorem na spodní straně koše. "Pouze pokud je rameno plošiny ve správné poloze, lze s pracovním košem pohybovat. V krajním případě by dokonce mohl koš s řídicím panelem narazit do ramene plošiny," vysvětluje úkol senzoru Dr.-Ing. Klemens Post, vedoucí technologie řízení v Ruthmann. “Pro zabránění tomuto jevu sleduje kontrolér nepřetržitě úhel vychýlení ramene plošiny a zajišťuje, že lze plošinu vychýlit pouze tak daleko, jak aktuální poloha dovolí."

Chování v mezích rozsahu

"S úhlovým senzorem, který se dříve používal, jsme měli problémy," vysvětluje Post. Senzor byl nastaven na snímací rozsah 180 stupňů. "Výstupní signál 0,5 voltů začíná v bodě -90 stupňů a maximální hodnota 4,5 voltů je v koncovém bodě +90 stupňů. Pokud se koncový bod 4,5 voltů překročí, byť o málo, signál senzoru skočí na 0,5 voltů. Tato hodnota je příkazem pro kontrolér, aby okamžitě zastavil pohyb pracovního koše. Museli jsme mít jistotu a staré čidlo nastavit na bezpečný rozsah, například od -85 do +85 stupňů,” popisuje Post, jak používali s předchozí úhlový senzor.

Indukční úhlový senzor Turck Ri360-QR14 se pro tuto aplikaci hodí lépe. Pokud je dosažená poloha mimo mezní body, signál 0,5 V je na výstupu i v poloze pod spodním mezním bodem a signál 4,5 V i v poloze za horním mezním bodem. Signál se nezmění, dokud se snímací element nevrátí mezi oba koncové body. Jestliže je senzor naučen na počáteční bod v poloze 9 hodin, na koncový bod v poloze 3 hodiny a senzor je v poloze 4 hodiny, tak je na výstupu stále 4,5 voltů dokud element nepřekročí polohu 6 hodin. Pouze pak signál skočí na počáteční hodnotu 0,5 voltů.

Posunutí snímacího elementu

Toto chování nebylo jediným důvodem pro použití senzoru od společnosti Turck. "Hlavní výhodou pro nás byla tolerance při vychýlení snímacího elementu. Svislý i vodorovný offset snímacího elementu může být až 3 milimetry. To je velmi užitečné, protože vychýlení o pár milimetrů není vždy možné zabránit. Teach funkce je také opravdu hračka," popisuje Post výhody senzoru. "Nastavíme počáteční polohu, stiskneme tlačítko na teach adaptéru po dobu 2 sekundy, přesuneme se na koncovou polohu, stiskneme tlačítko ještě jednou a je to."

Select Country

Turck worldwide

to top