Převodník teploty na lištu DIN

Ropná rafinérie BP Lingen modernizuje měření teploty pomocí převodníků Turck IM34, montovaných na lištu DIN

Při rafinaci ropy je kontrola teploty nejdůležitějším procesním parametrem. V důsledku zefektivnění provozu rafinérie jsou proto na měření teploty kladeny zvýšené nároky. Specialisté v rafinerii BP Lingen spoléhají při modernizaci závodu na univerzální převodníky teploty IM34 společnosti Turck.

  • Stovky univerzálních převodníků teploty IM34 společnosti TURCK zajišťují moderní zpracování měřených dat

  • Přehledný: Kompaktní převodníky teploty IM34 se rychle namontují a připojí

  • Ropná rafinérie BP Lingen Emsland

Lišta DIN nahrazuje 19" technologii

Teplota je jedním z nejdůležitějších procesních parametrů při rafinaci surové ropy. Nahrazení převodníků teploty, nasazených v roce 1980, bylo námětem v rafinérii BP Lingen v Německu. Na rozdíl od, v té době používaných, 19" převodníků v řídicí místnosti, přešla rafinerie BP Lingen na moderní interface zařízení s montáží na lištu DIN. "19" technologie mizela z našich plánů čím dál více, protože řešení s montáží na lištu DIN je jednoduché, méně nákladné a doba montáže je podstatně nižší," říká Holger Nitschke. "Pokud je potřeba, mohu bez problému nahradit zařízení jiných výrobců. Jednoduše vyjmu staré zařízení z lišty a umístím na ní nové, připojím napájení, vstup a výstup a je hotovo."

Navzdory mnoha produktům, ze kterých lze vybírat, specialisté z BP při nahrazování 19" technologie úmyslně vybrali převodníky teploty IM34 od společnosti Turck: "Tou dobou jsme se zaměřili na produkty předních dodavatelů a následně jsme se rozhodli ve prospěch společnosti Turck," vysvětluje Holger Nitschke. "Kromě výborného poměru cena/výkon, bylo pro nás důležité kompaktní provedení a snadná montáž, protože prostor v řídicí místnosti se stává čím dál dražším."

Modernizace měřicí technologie teploty neznamená nutně mít celou novou instalaci, jak ukazuje příklad rafinerie v Lingenu. Se správnou technologií lze dnešní požadavky splnit pouhým nahrazením převodníků teploty. "V minulosti jsme vykonávali mnoho měření teploty termočlánky typu K. Proto je ve starších závodech velký počet kompenzačních kabelů nikl-chrom/nikl mezi řídicí místností a výrobou. Celé stávající vedení, včetně senzorů, lze používat i nadále," vysvětluje Nitschke.

IM34 zpracovává různé vstupní signály

Dnes se kromě termočlánků v procesní automatizaci stále více používají teplotní čidla Pt100, založené na změně odporu platina vlivem teploty. Jako odporový teploměr pro rozsah teplot -200 až 500 °C je teplotní snímač Pt100 přesnější než termočlánek. Na rozdíl od termočlánku je vhodný pro větší rozsah teplot. Bez ohledu na použitý měřicí proces, zpracovává univerzální převodník teploty IM34 vstupní signály jak čidel Ni100/Pt100, tak i termočlánků nebo milivoltové signály. Zařízení kombinuje toto univerzální použití s vysokou funkčností volně parametrizovatelné měřicí ústředny a PC rozhraním pro snadné programování. DTM (Device Type Manager) pro IM34 bylo vyvinuto v souladu s aktuálními konstrukčními směrnicemi skupiny FDT.

Select Country

Turck worldwide

to top