Přítomnost a orientace čipů umístěných v zásobnících

Kompaktní laserový měřicí senzor LM spolehlivě kontroluje více stavů pomocí jednoho kompaktního zařízení

Čipy integrovaných obvodů musí být v zásobníku správně usazeny a správnou stranou nahoru, aby mohly být předány testovací stanici. Vzhledem k malé velikosti cílů je zapotřebí přesné řešení měření, aby se zajistilo, že každý čip je přítomen a správně orientován v každé buňce. Laserový měřicí senzor LM řeší tuto náročnou aplikaci.

Ve výrobě polovodičů jsou integrované obvody testovány jeden po druhém na funkčnost a výkon. Čipy jsou umístěny do zásobníku a poté předány do testovací stanice. Aby byly zkušební procesy správně dokončeny, musí být čipy správně usazeny a správnou stranou nahoru.

V této aplikaci existuje několik běžných poruchových režimů: žádný čip v buňce, jeden čip nakloněný (vytváří malý výškový rozdíl), dva čipy naskládané v jedné buňce a čip obráceně. K identifikaci těchto poruch je často zapotřebí více senzorů. Zkušební stanice však nemají prostor pro velké kamerové systémy nebo mnoho senzorů. Zásobníky čipů se také pohybují rychle, což může být pro mnoho senzorů obtížné sledovat. K zajištění optimální propustnosti stroje je zapotřebí rychlé řešení měření.

Laserový snímač vzdálenosti LM spolehlivě kontroluje více podmínek pomocí jednoho kompaktního zařízení a může ověřit přítomnost i orientaci čipu. Kromě toho může vzorkovací frekvence 4 kHz (0,25 ms) LM spolehlivě vyřešit tuto vysokorychlostní aplikaci s rychle se pohybujícími cíli.

Zákaznické výhody

  • Snížení výdajů na senzory a údržbu díky uvedené rozmanitosti funkcí
  • Vyšší přesnost při kontrole čipů díky rozlišení 0,004 mm a linearitě +/- 0,06 mm
  • Spolehlivá kontrola i při výkyvech okolní teploty

  • The precision measurement sensor offers best-in-class performance and real-world stability

  • Precise measurements in a resolution of 0.004 mm

Kontrola několik podmínek pomocí jednoho kompaktního zařízení

Přesný senzor LM lze naučit identifikovat cíle v určité vzdálenosti. Pokud senzor načte správnou vzdálenost, znamená to, že je v buňce jeden čip a je správně usazen. Pokud je odečet vzdálenosti menší, než se očekávalo, znamená to, že na první čip byl umístěn duplicitní čip. Pokud je vzdálenost větší, než se očekávalo, znamená to chybějící čip. Díky rozlišení 0,004 mm a linearitě +/- 0,06 mm může LM měřit také velmi malé vzdálenosti, ke kterým dochází, když je čip přítomný, ale v buňce mírně nakloněný (ne zcela usazený).

LM je také vybaven duálním režimem učení. V tomto režimu měří senzor vzdálenost i intenzitu světla. To znamená, že senzor dokáže identifikovat nejen to, kdy je cíl přítomen ve stanovené vzdálenosti, ale také když vrací určité množství světla do přijímače. Z tohoto důvodu může LM určit, zda je čip správnou stranou nahoru, protože jedna strana čipu má tmavší barvu než druhá. Intenzita světla vracejícího se do přijímače senzoru je nižší, pokud tmavá strana čipu směřuje nahoru.

Typicky by taková aplikace vyžadovala více senzorů: jeden pro měření změn vzdálenosti a druhý pro detekci kontrastu. LM však dokáže identifikovat všechny tyto podmínky (chybějící, duplicitní, nesprávně usazené a obrácené čipy) pomocí jednoho spolehlivého a kompaktního zařízení.

Spolehlivé výsledky s nepřekonatelnou tepelnou stabilitou

Kromě měření více podmínek pomocí jednoho zařízení má LM také výjimečnou tepelnou stabilitu pro spolehlivé kontroly, bez ohledu na výkyvy okolní teploty, které ovlivňují přesnost ostatních senzorů. Dokonce i několik stupňů změny teploty může způsobit zdvojnásobení chyby měření jiných senzorů. Ve srovnání má LM teplotní účinek jen +/- 0,008 mm / ° C, což umožňuje senzoru zůstat přesný a pokračovat v spolehlivém měření bez ohledu na změny vnější teploty.

Select Country

Turck worldwide

to top