Zvyšování bezpečnosti malých přístupových bodů

Bezpečnostní optické závory SLC4 jsou navrženy tak, aby zabránily nehodám u malých dveří stroje

I když jsou automatické dveře na zkušebním zařízení široce používané a účinné, mohou představovat riziko pro pracovníky a obsluhu strojů. Standardním řešením je instalace bezpečnostních optických závor - ale u zvláště malých strojů mohou standardní optické závory kvůli jejich velikosti rušit funkci stroje a přístup k němu. Společnost Banner navrhla řešení: bezpečnostní optickou závoru SLC4, která se pohodlně hodí vedle těchto menších automatických dveří.

Zákaznické výhody

  • Snadná instalace v omezených prostorech
  • Maximální snímací schopnosti bez slepých zón: snímací oblast SLC4 se rozprostírá po celé délce zařízení
  • Nákladově efektivní řešení pro jednoduché zabezpečení strojů vyžadujících pouze redundantní, samokontrolující bezpečnostní výstupy

  • Automatic doors pose a danger to machine operators

  • Compact safety light curtains can prevent accidents at hazardous machines

  • SLC4 safety light curtains are available with area heights of 160 mm, 240 mm, and 320 mm.

Zkušební postupy vyžadují zabezpečení dveří
Elektronické součásti, stejně jako mnoho produktů, jsou před zabalením a odesláním testovány, aby byla zajištěna kvalita a výkon. U těchto testů jsou komponenty jednotlivě umístěny do uzavřené komory, aby byly izolovány od vnějších vlivů, jako je okolní světlo a hluk. Poté, co je součást vložena do komory, stiskne operátor stroje tlačítko k zahájení zkoušky. Po zahájení testu se automatické dveře zavřou a utěsní komoru. Úkolem je zajistit, aby byly automatické dveře zcela volné, než se dveře zavřou, aby nedošlo k nehodě a zranění.

Bezpečnostní závěsy s inteligentním designem
Bezpečnostní optické závory řady SLC4 jsou speciálně navrženy tak, aby zajišťovaly menší provozní body a přístup na kompaktních strojích. Mají délku pouhých 160 mm a nenápadné a kompaktní pouzdro, který se snadno vejde do malých prostor.
Model SLC4 je vybaven end-to-end snímáním, které eliminuje detekční slepé zóny a rozšiřuje schopnost snímání těchto kompaktních bezpečnostních jednotek. Bezpečnostní optické závory SLC4 se dodávají v modelech s rozlišením 14 mm nebo 24 mm pro detekci malých předmětů, jako je ruka nebo prst, při pokusu o přístup ke dveřím.

Flexibilní možnosti montáže, snadná konfigurace
Speciálně navržená kompaktní velikost SLC4 v kombinaci s řadou možností montáže - včetně vícepolohových koncových držáků a otočných bočních držáků - usnadňují instalaci v těsných pracovních prostorech. Nevyžadují počítačový software, přepínače DIP ani žádná jiná zařízení, což zajišťuje snadnou konfiguraci. Odstraňování problémů a seřízení systému jsou zjednodušeny a prostoje sníženy pomocí dvoubarevných zónových a stavových indikátorů.

 

Select Country

Turck worldwide

to top