Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Copyright

Všechna práva vyhrazena. Tisk a reprodukování článků / obrázků, jejich ukládání a používání na optických nebo elektronických záznamových zařízeních je dovolenou pouze se souhlasem editora. Předání celého nebo částečného obsahu třetím, neautorizovaným stranám je zakázáno.

Odpovědnost

V případě, že publikované informace nejsou přesné nebo obsahují chyby, je možné přijmout odpovědnost pouze v případě zanedbání ze strany společnosti Turck mechatec GmbH nebo jejich zaměstnanců. Všechny informace uváděné na našich stránkách jsou důkladně kontrolovány na správnost. V případě nesprávných nebo neúplných informací odmítáme veškerou odpovědnost.

Svým rozhodnutím z 12. května 1998 číslo 312 O 85/98 - "Odpovědnost za odkazy" spolkový soud v Hamburku rozhodl, že vlastník může být odpovědný za uveřejněné odkazy na externí stránky. V souladu s tímto rozhodnutím je možné se odpovědnosti zříci pouze výslovným distancováním se od odkazovaného obsahu. Turck mechatec GmbH se tímto od odkazovaných stránek distancuje. Za obsah odkazovaných stránek je odpovědný jejich vlastník.

Select Country

Turck worldwide