Podmínky používání

Copyright

Všechna práva vyhrazena. Tisk a reprodukování článků / obrázků, jejich ukládání a používání na optických nebo elektronických záznamových zařízeních je dovolenou pouze se souhlasem editora. Předání celého nebo částečného obsahu třetím, neautorizovaným stranám je zakázáno.
 

Odpovědnost

V případě, že by v publikacích byly obsaženy nepřesné informace nebo chyby, je odpovědnost zohledněna pouze v případě hrubé nedbalosti společnosti Hans Turck GmbH & Co. KG nebo jejích zaměstnanců. Veškeré informace uvedené na této webové stránce byly pečlivě zkontrolovány na jejich správnost. V případě nesprávných nebo neúplných informací nelze převzít odpovědnost.

 

Single Point of contact

In accordance with REGULATION (EU) 2022/2065 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act)

sicher-melden.de/turckgroup

The Point of contact can be accessed in German and English.

Select Country

Turck worldwide

to top