Bagrování na moři

Enkodéry QR24 od společnosti Turck, které nepodléhají optřebení, umožňují detekci otáček elektrických navijáků na bagrovací lodi Reimrswall se zadním sáním.

Původní enkodéry na navijácích bagrovací lodi Reimerswaal vydržely méně než rok kvůli extrémnímu namáhání, které vznikalo na volném moři. Nizozemská společnost eL-Tec, zabývající se elektrotechnikou, proto vyvinula řešení pro snímání otáček navijáku, které nepodléhá žádnému opotřebení - použitím indukčních enkodérů QR24 společnosti Turck. Bezkontaktní enkodér nabízí působivý výkon, zvláště díky robustnímu provedení. Protože je komunikace Profinet zajišťována multiprotokolovým I/O systémem BL20 společnosti Turck, může, v případě potřeby, vyměnit jednoduše i posádka na palubě.

  • Automatizace na bagrovací lodi musí být zvláště robustní, aby odolala extrémním provozním podmínkám

  • Enkodér QR24 je chráněn kovovou deskou

  • Sander Lensen a Dick de Vries (vpravo)

  • Tyto navijáky vedou sací potrubí, vlevo nahoře; enkodér detekuje otáčky hřídele

Sací bagr nasává písek a štěrk ze dna moře a přenáší ho do zásobníku. Jeden z největších sacích bagrů na světě se systémem suché vykládky se jmenuje Reimerswaal. Elektronické ovládání lodi pochází od holandské společnosti eL-Tec Elektrotechnologie BV.

Centrální sací trubka se spouští a ovládá pomocí tří ocelových kabelů, které jsou navíjeny a odvíjeny pomocí elektrických navijáků. Tři enkodéry na navijáku detekují navíjení a odvíjení ocelového kabelu na lodi Reimerswaal. Dva další enkodéry jsou namontovány na navijáku, který spouští a vytahuje kypřicí zařízení na přídi a zádi lodě.

Časté problémy magnetických enkodérů

Dříve bylo všech pět navijáků vybaveno magnetickými enkodéry s integrovaným rozhraním Profinet. Enkodéry musely být ale často vyměňovány z důvodu mechanických poruch. Rozbouřené moře je pro elektronické komponenty velice nehostinné.

"Čtyři z pěti enkodérů se porouchaly během jednoho roku," popisuje Sander Lensen, programátor eL-Tec. Během opravy musel on a jeho kolegové opakovaně nastavovat IP adresu nového enkodéru a nastavovat zařízení.

Bezporuchové a plug-and-play

"Nové enkodéry musely být bezporuchové a musely umožňovat, aby výměnu provedl technické personál na samotné lodi," popisuje Dick de Vries, vedoucí údržby eL-Tec, hlavní požadavek na nové snímače. "Proto jsme hledali enkodér, který nemá mechanické propojení s hřídelí navijáku a je trvale těsný. To pro nás byla jediná možnost a tu přinesl Turck."

Rozhraní Profinet a SSI výstup

EL-Tec nyní používá absolutní typ bezkontaktního enkodéru QR24 s SSI výstupem. Rozhraní Profinet bylo implementováno použitím ethernetové komunikační brány modulárního I/O systému BL20 společnosti Turck. Enkodér je ke stanici BL20 připojen pomocí vstupní karty SSI. Vzniklo tak plug-and-play řešení. Posádka lodě může, v případě poruchy, enkdoér vyměnit jednoduše sama. Adresa Profinet je uložena v komunikační bráně a nový enkodér může být uvede do provozu bez potřeby nastavit příslušné parametry. Tato možnost by při použití enkodéru s rozhraním Profinet nepřicházela v úvahu. "Pokud se toto řešení osvědčí, začneme používat QR24 i v dalších projektech. Zatím to vypadá velice dobře."

Select Country

Turck worldwide

to top