Výhody

Jaké jsou výhody MTP?

Hlavním příslibem MTP (Module Type Package) je výrazné zkrácení doby uvedení na trh (TTM). Decentralizovaná automatizace s modulárními zařízeními otevírá nové cesty k větší flexibilitě a hospodárnosti. Individuální požadavky zákazníků i různé řídicí a dohledové systémy však často představují překážku modularizace, protože je nelze adekvátně zmapovat modulárními architekturami bez použití jednotných definic rozhraní, které nabízejí MTP. 

Procesní zařízení nejsou dostatečně flexibilní, aby umožňovala krátkodobé úpravy a změny. Řídicí systémy nemohou automaticky rozpoznat moduly zařízení. Chybí sémantika, pomocí níž by řídicí systémy mohly modulům přiřazovat funkce a úkoly. V důsledku toho jsou výhody modulární struktury znehodnoceny dodatečnou prací spojenou s integrací modulů. Právě zde přichází na řadu MTP.

Grafický znázornění procesu ukazuje kroky na cestě k inteligentní "Process Equipment Assembly" (PEA).

Výhody řešení Turck

Decentralizovaná automatizační řešení společnosti Turck odbourávají rigidní hierarchii tím, že vybavují moduly strojů schopností autonomního rozhodování. To výrazně odlehčuje centrálnímu řídicímu systému a snižuje nároky na zapojení, což vede k výrazné cenové výhodě. Minimalizace kabeláže navíc znamená snížení potenciálních zdrojů chyb, a tedy i nákladů na údržbu. Společnost Turck může díky svému portfoliu nabídnout širokou škálu řešení MTP pro komplexní modularizaci výroby.

Kompaktní edge řídicí jednotky společnosti Turck mohou zcela autonomně řídit moduly strojů, jako jsou výrobní moduly, například fermentory nebo míchací tyče. V systému Codesys se programují nejen řídicí úlohy edge kontrolérů, ale také předzpracování a filtrování dat. Tím se účinně snižuje tok dat do cloudu, což kromě pozitivního vlivu na šířku pásma přináší i bezpečnostní výhodu. Celosvětově osvědčená systémová platforma Codesys, nezávislá na výrobci, umožňuje použití různých sběrnicových/ethernetových protokolů v jednom automatizačním systému.

Řídicí jednotka Edge Controller generuje soubor MTP na základě systému Codesys. Ten je pak uložen a instalován ve vrstvě procesní orchestrace (POL). Pokyny jsou komunikovány prostřednictvím průmyslového standardu OPC UA, který je podporován velkým množstvím zařízení od různých výrobců. MTP lze použít k rychlé integraci PEA (Process Equipment Assembly) do modulárních zařízení. Poskytuje tak základní předpoklad pro end-to-end modularizaci ve výrobě, umožňuje rychlé uvedení do provozu a umožňuje tak zapojit a vyrábět.

Díky rozsáhlému sortimentu s krytím IP67 umožňuje společnost Turck konstrukci zcela bezskříňových řešení, a to jak v bezpečných, tak v Ex oblastech. Systém I/O BL20 je rovněž řešením s krytím IP20 pro použití v bezpečných prostorech. Vysoce spolehlivý I/O systém excom s krytím IP20 lze instalovat buď v zónách Ex 2 a 1, nebo v základním prostředí. 

  • rychlé uvedení do provozu
  • vysoká flexibilita 
  • Jjedinečnost 

Rychlé uvedení do provozu 

Edge kontrolér Turck decentralizovaně a autonomně řídí sled jednotlivých modulů. PLC podporující multibus nabízí standardizované a optimalizované řídicí sekvence jednotlivých komponent. To znamená, že díky komponentám s krytím IP67 lze zkrátit dobu zapojování a uvádění do provozu a systém lze snadno rozšiřovat. Řešení Turck lze také snadno integrovat do otevřené architektury NAMUR (NOA) prostřednictvím paralelního přístupu k datům multiprotokolových komponent Turck.

Zvýšená flexibilita

Bez ohledu na to, zda má být modul zařízení použit v zóně Ex 1, 2 nebo v základním prostředí, má společnost Turck ve svém sortimentu vhodná řešení pro každý scénář použití. 

Unikátnost

S edge kontroléry nabízí společnost Turck v současné době, na trhu jediné, plně decentralizované řešení s krytím IP67 pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Select Country

Turck worldwide

to top