Decentralizované řídicí moduly v chladírně

Asbreuk Service B.V. vybavil nizozemského poskytovatele logistických služeb modulárním, plně automatizovaným nakládacím a vykládacím systémem pro nákladní automobily - decentrálně ovládaným robustními moduly s IP67 společnosti Turck TBEN-L-PLC při -25°C

Pro Asbreuk Service byla modularita klíčovým požadavkem, když výrobce speciálních strojů nainstaloval automatizovaný systém kyvadlové dopravy mezi továrnou významného výrobce potravin a chladírnou. Intralogistický systém pro přepravu palet se skládá z prvků, které jsou dálkově ovládány kompaktními moduly IP67 Turck TBEN-L5-PLC - dokonce i při okolní teplotě -25°C. Multiprotokolové I/O moduly rozšiřují rozsah vstupů a výstupů ve specifických bodech, zatímco světla K50 od společnosti Banner Engineering se používají k signalizaci jakýchkoli poruch podél linky.

  • Každý dopravník má své vlastní řízení, TBEN-L-PLC lze namontovat přímo na dopravník

  • Pro ruční ovládání se používají dva rozvaděče, které obsahují multiprotokolové moduly FEN20

  • Zařízení FEN20 společnosti Turck umožňují spínání signálů řídicích konzol po sběrnici

  • Systém od Asbreuk Service snadno zvládne nakládku dvou nákladních vozidel za hodinu

  • Řidič stiskne tlačítko pro spuštění plně automatizované přepravy palet

  • LED světla K50 od společnosti Banner Engineering poskytují důležité informace o stavu linkových modulů

  • Marco Asbreuk, výkonný ředitel Asbreuk Service B.V. 

Robustní PLC zjednodušuje kabeláž

Schopnost použití v chladírenských skladech při okolních teplotách -25°C přitahovala nizozemskou rodinnou společnost k modulům TBEN-L-PLC s IP67 společnosti Turck. „Pro nás bylo důležité, aby mělo PLC schopnost komunikovat s různými systémy sběrnic a pracovat alespoň při teplotách až -30°C,“ říká generální ředitel Marco Asbreuk. "Ve skutečnosti existuje pouze jedno PLC vhodné pro toto pole, a tak rozhodnutí používat TBEN-L-PLC společnosti Turck bylo od začátku víceméně zřejmé." Decentralizované moduly také vyžadují výrazně méně kabeláže. Podle společnosti Asbreuk to umožňuje „obrovskou úsporu nákladů, zejména v chladírenském prostoru, což vyžaduje použití speciálních kabelů.“

Autonomní dopravní systém s kontrolou palet

V továrně na výrobu hranolků vybavil Asbreuk Service každý z 32 kolejových modulů svým vlastním řízením. Tyto moduly zahrnují řetězové a válečkové dopravníky, jakož i sekci pro kontrolu palet. Laserové senzory zde kontrolují, zda je paleta příliš široká - a proto není správně zabalena. Lasery a skenery jsou lokálně připojeny k příslušnému PLC společnosti Turck. Pro vyjmutí palet se používá identický modul TBEN-L-PLC, který funguje jako nadřazené centrální řízení a je připojen přes sběrnici CAN.

Rozšíření prostřednictvím ultrakompaktního TBEN-S-2COM

K přesměrování jednotlivých palet z obvyklé trasy do vyrovnávacího prostoru je zapotřebí dopravní prvek se třemi směry. Protože každý směr vyžaduje samostatný port RS485, rozšiřuje I/O modul společnosti Turck rozhraní v tomto uzlu. Ultra kompaktní I/O modul TBEN-S-2COM spojuje sériová rozhraní přímo v poli s řídicí jednotkou přes Profinet, aby byla zachována funkčnost RS485.

Pokud pracovník přesto musí zasáhnout do probíhajícího procesu, může tato osoba ovládat sekce vedení jednotlivě na dvou modulových a decentralizovaných operátorských panelech. Jsou možné funkce jako řízené zastavení nebo provoz alternativní trasy. Vícebarevná světla K50 od partnera společnosti Turck pro optoelektronické komponenty Banner Engineering zde označují například modul, kde je porucha přítomna, nebo úsek dopravníku, který je aktuálně v ručním provozu.

Multiprotokolové moduly v řídícím rozvaděči

Vysílače signálu, jako jsou akční členy na ovládací konzoli, vyžadují další vstupy a výstupy. Nizozemští inženýři proto do rozvaděčů nainstalovali tři I/O zařízení s IP20: multprotokolové moduly Turck FEN20-16DXP efektivně umožňují, aby standardní spínací signály byly v krátké době převedeny do sběrnicového protokolu. Použití modulů FEN20 se však neomezuje pouze na ovládací panely: centrální řízení je stále zachováno v automatickém nakládacím systému nákladního automobilu (ATL), na který se palety dostanou pomocí hydraulického výtahu. Oblast je ovládaná centrálně řízeným frekvenčním měničem a PLC Siemens. Turck FEN20 nabízí další vstupy a výstupy v rozvaděči a komunikuje s hlavním PLC. Asbreuk však nevylučuje možnost brzkého provedení decentralizovaného provozu zóny ATL.

Select Country

Turck worldwide

to top