Automatizace pomocí modulů na bázi ethernetu

Úspora místa a snadné spojení díky ethernetové komunikaci

Modulární výrobní buňky jsou navrženy tak, aby zvyšovaly flexibilitu výroby v procesním průmyslu. Za tímto účelem musí být tyto buňky snadno kombinovatelné, aby se rozšířily nebo přemístily výrobní kapacity. To vyžaduje standardizovaná rozhraní mezi moduly. Ethernet je zde ideálním komunikačním rozhraním. Proprietární vícepinové konektory nebo jiná řešení bod-bod jsou složitější a také méně standardizované. Kromě toho je také omezen prostor na procesních modulech.

Zákaznické výhody

  • Úspora místa díky nejvyšší hustotě modulů
  • Ethernet umožňuje připojení k jiným zařízením a řídicím systémům
  • Paralelní přístup k datům pro hlubší analýzu a optimalizaci procesů
  • Globální použití díky multiprotokolovému ethernetu (Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP)
     

  • Ethernet facilitates the data connection between the modules and higher-level control systems

  • excom with ethernet gateways can be installed up to zone 2

  • Hot-swap: All modules can be plugged and unplugged during operation even in hazardous areas

Úspora místa díky integrovanému Ex oddělení

I/O systém excom s ethernetovou komunikační bránou pro montáž v zóně 2 je dokonale vhodný pro připojení signálů akčních členů a senzorů k výrobnímu modulu. Systém umožňuje připojení jiskrově bezpečných zařízení až do zóny 1 a 0. Ex oddělení je integrováno v systému. Uživatelé tak ušetří potřebné místo. Ve srovnání s podobnými systémy nabízí systém excom nejvyšší hustotu signálů na trhu. V decentralizovaně navržených výrobních modulech je možná jeho instalace jako místního I/O systému. Kabelové trasy mezi polním zařízením a I/O úrovní jsou zde velmi krátké. Jednotlivé systémy lze snadno připojit k sobě navzájem a k řídicímu systému pomocí ethernetu.

Paralelní přístup k datům umožňuje jejich analýzu

Kromě vylepšeného připojení nabízí ethernetová komunikační brána možnost paralelního přístupu k datům. Tímto způsobem mohou být z polních zařízení, kromě uživatelských, přenášena data i do externích IT systémů. Zejména v nových procesech a agilních výrobních systémech to umožňuje rychlejší analýzu s podporou nejnovějších algoritmů. Outsourcované systémy mají k datům přístup pouze pro čtení. Tím se zabrání konfliktům s řídicím systémem.

Díky multiprotokolové technologii, lze ethernetovou komunikační bránu Turck používat v sítích s Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP.

Select Country

Turck worldwide

to top