I/O a bezpečnostní moduly zvyšují propustnost v intralogistice

EAE Solutions optimalizuje intralogistická řešení pomocí efektivního řídicího systému - flexibilně konfigurovatelné blokové I/O a bezpečnostní moduly od společnosti Turck přenášejí nespočetné množství signálů ze senzorů a akčních členů.

Společnost EAE Solutions vyvíjí inovativní řídicí řešení pro různé aplikace v intralogistice. Modulární softwarová platforma EAE Flow pro řízení dopravních a třídicích systémů umožňuje plně využít potenciál stávajících, nových nebo modernizovaných intralogistických systémů. Konstrukce systému vychází z nejnovějšího vývoje v oblasti automatizace a nejvyšších průmyslových standardů. 

EAE Solutions se rovněž stará o instalaci a uvedení do provozu, stejně jako o inženýrskou činnost a vývoj softwaru a hardwaru. Společnost spoléhá na decentralizovanou automatizační techniku Turck, zejména na ethernetové I/O a bezpečnostní moduly s decentralizovanou řídicí logikou a IO-Link, aby se snížila náročnost instalace na minimum a systémy byly zároveň flexibilní a nákladově efektivní. 

  • Společnost Turck vyvinula blokový modul s univerzálními kanály, které lze použít jako vstupy nebo výstupy

  • Zpracování signálu bezpečnostním I/O modulem pro Profinet/ProfiSafe umožňuje vyšší přenosovou rychlost.

  • Stefan Püttmann | EAE Solutions

  • TBEN-S1 provádí vysokorychlostní počítání zubů a zajišťuje provoz kapesního třídiče.

  • I/O komponenty s decentralizovanou řídicí logikou přesouvají požadovanou inteligenci do přímého prostředí

I/O moduly s vysokorychlostním čítačovým vstupem jsou ideální pro požadavky logistiky

Postup po transportní části se měří podle zubů koleček, která přepravují držáky kapes. Tyto zuby je třeba rychle spočítat, aby bylo možné určit přesné polohy, například pro vedení transportních kapes. Vysoká rychlost zubů však znamená, že doba cyklu standardních řídicích jednotek neumožňuje odečítat data. Zde vstupuje do hry modul TBEN-S1 s krytím IP67 od společnosti Turck: kompaktní multiprotokolový I/O modul pro Ethernet je vybaven osmi digitálními vstupy. Prvním vstupem je vysokorychlostní čítač - skutečné USP a ideální pro použití v kapesním třídiči. Rychle se otáčející zuby jsou zachyceny jako impulsy generované bezdotykovým spínačem a počítány přímo decentralizovaným modulem TBEN-S, z něhož řídicí jednotka vyvolává hodnoty a určuje tak přesnou polohu. 

Nový vývoj a požadavky zákazníků

Řídicí technologie pro dopravní a třídicí systémy vyžaduje rychlé snímání signálů na mnoha různých místech systému. Velké množství příslušných signálů ze snímačů vyžaduje osazení velkého počtu blokových I/O modulů, takže jejich cena je větším faktorem než v jiných odvětvích a aplikacích. U kapesního třídiče to znamená, že modul s osmi vstupy by nebyl ekonomickým řešením ve skutečné aplikaci, kde je třeba číst pouze tři nebo čtyři signály. Moduly se čtyřmi vstupy a čtyřmi výstupy také nemusí vždy pokrýt skutečný počet požadovaných signálů. 

Na návrh společnosti EAE Solutions proto společnost Turck vyvinula modul se čtyřmi univerzálními kanály, které lze podle potřeby použít jako vstupy nebo výstupy. Celkem lze připojit až čtyři třívodičové senzory PNP nebo čtyři stejnosměrné akční členy PNP. "Nový vývoj od společnosti Turck nám velmi vyhovuje," říká o flexibilním modulu Stefan Püttmann, produktový a projektový manažer společnosti EAE. "Při počtu několika stovek modulů, které potřebujeme, nám to umožňuje nabízet skutečně cenově výhodná řešení."

Společný vývoj jednotlivých řešení

 "U společnosti Turck máme k dispozici také hotové komponenty, které jsou pro naše aplikace ideální," vysvětluje projektový manažer Püttmann, "počínaje malým modulem TBEN s vysokorychlostním čítačem na prvním vstupu, přes bezpečnostní modul, čtečky RFID a komponenty pick-to-light až po servis."

Praktická řešení společnosti Turck vyvinutá společně s EAE Solutions dnes zajišťují optimální propustnost a dostupnost modulárních zařízení pro zákazníka. Zvláštní důraz je přitom kladen na konzistentní decentralizované koncepty, které vzešly z úzké spolupráce obou partnerů. "Vedle vysoké kvality výrobků je pro nás zásadní dobrá poradenská podpora a spolehlivý sevis," zdůrazňuje Stefan Püttmann. "V tomto ohledu je podle nás Turck daleko vpředu. Skvělé na našem partnerství je, že řešení vypracováváme společně v dílnách. Vždy je tam někdo, kdo naslouchá a nachází řešení pro naše potřeby a požadavky našich zákazníků. Rozsáhlý balíček služeb - pro nás důležitá vlastnost." 

Select Country

Turck worldwide

to top