Detekce navařených matic

Matice jsou často přivařovány na kovové části pro trvalé připevnění součástí. Optické senzory při detekci matic často selhávají z důvodu odrazu světla nebo olejového filtru na čočce. Řešením je unikátní senzor přivařených matic společnosti Turck. Senzor detekuje matici indukčním principem a zároveň fixuje její polohu před přivařením. Matice je umístěna na kolíku senzoru a následně je přivařena na plech. 

Výhody:

  • Senzor navařených matic zabraňuje nákladným opravám z důvodu nepřítomnosti navařených matic
  • Soustředná nerezová objímka chrání senzor a garantuje správnou polohu navařené matice

  • Detekce přivařených matic zabraňuje přerušení výroby

  • Detekce přivařených matic

  • Senzor matici zároveň vystředí

  • Různé typy senzoru navařených matic

Select Country

Turck worldwide

to top