Laserový senzor detekuje lesklé válce při výrobě baterií

Decentralizované zpracování signálu na I/O modulu umožňuje detekci chyb za 10 milisekund při nejvyšších rychlostech procesu

Detekce lesklých plechových válců v lisech pro výrobu baterií je výzvou pro optické senzory. Zvláště když objekty musí být detekovány velmi rychle kvůli vysokým rychlostem procesu, aby se zkontrolovala jejich správná poloha. Mechanické snímače, které zde byly použity jako alternativa, mají vysoké nároky na údržbu a často byly zdrojem chyb v důsledku opotřebení nebo zaseknutí. Detekce plechových válců je nezbytná, protože lisování bez válců poškozuje přípravek a přináší vysoké náklady.

Zákaznické výhody

  • Vysoká rychlost procesu díky decentralizovanému zpracování signálu do 10 milisekund
  • Vylepšená dostupnost systému, protože je zabráněno poškození stroje
  • Minimální kabeláž díky masteru IO-Link IP67
  • Jednoduchá výměna senzor, protože nastavení senzoru jsou uložena v IO-Link-masteru

Q4X spolehlivě detekuje i rozptýlené odrazy

Laserový senzor Q4X od partnera společnosti Turck v oblasti opto-senzorů Banner Engineering spolehlivě detekuje i lesklé předměty, jako jsou tyto plechové válce. Během 10 milisekund senzor detekuje chybějící nebo nesprávně umístěné plechovky.  

IO-Link master umožňuje vyokou rychlost procesu

Aby si zákazník uvědomil vysokou rychlost procesu, používá decentralizovaný master modul TBEN-S IO-Link. K masteru jsou připojeny tři až čtyři senzory Q4X. Samotný I/O modul počítá vstupy ze senzorů a poté výsledek sděluje řídicí jednotce zařízení přes Ethernet/IP. Tuto kontrolu lze snadno naprogramovat ve webovém konfiguračním nástroji ARGEE společnosti Turck. Umožňuje realizovat vysokou rychlost procesu. Pokud součet není správný, PLC okamžitě zastaví stroj, aby se zabránilo poškození zařízení.  

Snadná údržba s IO-Link

Pokud je snímač poškozen nebo je třeba jej vyčistit, IO-Link výměnu senzoru zjednodušuje. Parametry senzorů jsou uloženy v IO-Link masteru. Výměna senzoru se provádí během několika sekund, protože I/O-Link master jednoduše používá stejné parametry jako náhradní senzor. I/O modul IP67 lze namontovat přímo do mlhy hydraulického oleje stroje, což snižuje nároky na kabeláž. Jako zařízení s více protokoly může být stejně dobře použito na řadičích s Profinet nebo Modbus TCP.

Select Country

Turck worldwide

to top