Blokové I/O moduly ovládají válečkové dopravníkové moduly

Decentralizované řízení modulů dopravníkového systému zabrání dlouhým dobám cyklů, zrychlí uvedení do provozu a sníží náklady na kabeláž

V modulech automatického dopravního systému v rámci logistického systému přepravují válečkové dopravníky kontejnery nebo přepravní boxy. Optické senzory spouštějí a zastavují motory ve válečkovém dopravníku. Další moduly se používají jako spínače, točny nebo zarážky.

Zákaznické výhody

  • Offline testy zrychlují uvedení do provozu
  • Nízké náklady na zapojení a menší PLC snižují celkové náklady
  • Kontrolér v I/O modulu zkracuje dobu odezvy

  • Long cycle times cause problems in large conveyor systems with many nodes

  • Decentralized I/O modules with integrated logic control the motors of the roller conveyors

  • The modules are individually assembled for the end customer

  • The decentralized controller helps speed up processes and avoid errors

Řešení problémů způsobených dlouhými dobami cyklu
Centrálně řízené provozy, ve kterých jedno PLC řídí celý závod, často podléhají dlouhým dobám cyklů, a to i u vysoce výkonných procesorů - zvláště když sítě obsahují mnoho uzlů, což se často stává v intralogistických systémech. Pokud to má za následek, že PLC zareaguje příliš pozdě, může dojít k ucpání linky nebo k nesprávnému řízení. Tyto chyby vyžadují ruční zásah do zařízení, ale lze jim zabránit implementací decentralizovaných řešení.

Decentralizovaná kontrola s rychlou dobou odezvy
I/O moduly s integrovanými logickými systémy řídí dopravní systémy nezávisle na sobě. Aktuátory a senzory jsou připojeny přímo v provozu k blokovému I/O modulu s IP67. S dobou odezvy 2 milisekundy funguje decentralizované řešení ve velkých závodech mnohem rychleji než centralizované řízení. Rychlost dopravníku lze proto v případě potřeby zvýšit, což zase zvyšuje výkon celého zařízení. Signální světla lze také rychle a snadno aktivovat na místě. Funkce logického řízení je zdarma integrována do všech blokových I/O modulů Turck (IP20 nebo IP67).

Intuitivní programovací rozhraní ARGEE
Moduly se programují přímo programovacím rozhraním ARGEE z integrovaného webového rozhraní. Zobrazení vývojového diagramu umožňuje programování modulů bez nutnosti psaní programového kódu. Vytvořené a otestované programy lze snadno přenést do dalších modulů stejného typu.

Testy modulu bez ovladače zrychlují uvedení do provozu
Decentralizovaný kontrolér umožňuje úplné otestování modulů dopravníkového systému ve výrobě. To zrychluje uvádění do provozu pro koncového zákazníka a eliminuje časově náročné řešení problémů během instalace a uvádění do provozu.

I/O rozbočovače snižují náklady na zapojení
Uživatel má bezplatný přístup ke všem funkcím logického řízení na všech blokových I/O modulech. Sem patří také např. IO-Link mastery řady TBEN-S a TBEN-L. To umožňuje zapojení jednoduchých spínacích signálů pomocí IO-Link hubů. K nim je možné připojit až 16 spínacích signálů přes jeden port IO-Link. To výrazně snižuje náklady na kabeláž. V této aplikaci decentralizované komponenty zpracovávají velké množství dat, které jsou zpracovány lokálně, čímž se snižuje množství komunikace s hlavním kontrolérem. je tedy možné zvolit méně výkonné PLC, což snižuje náklady. Blokové moduly nepotřebují skříně, tím šetří náklady na instalaci, protože moduly s IP67 jsou montovány přímo na válečkové dopravníky.

Select Country

Turck worldwide

to top