Spolehlivé řízení AGV pomocí kompletního řešení založeného na senzorech

Společnost Proferro optimalizuje efektivitu výroby a logistiky i bezpečnost pomocí automatizovaných řízených vozidel - s nepřetržitou kontrolou, kterou zajišťuje kompletní řešení od společnosti Turck založené na senzorech.

Jako jeden z předních specialistů na vysoce přesné kovové odlitky dodává společnost Proferro výrobcům OEM po celém světě v různých segmentech trhu, jako jsou zemědělské stroje, zemní stroje, kompresory, textilní stroje nebo strojírenství obecně. Pro optimalizaci ergonomie a bezpečnosti zaměstnanců a zefektivnění výrobních a logistických procesů zavedla belgická společnost flotilu automaticky řízených vozidel (AGV). Společnost Turck Multiprox vyvinula kompletní řešení založené na senzorech pro autonomní a spolehlivé nepřetržité řízení vozidel AGV.

  • Kompletní řešení společnosti Turck založené na senzorech zajišťuje nepřetržitý provoz vozidel AGV.

  • Mathieu van Den Berghe, Proferro (vlevo) a Bart Baert, Turck Multiprox

  • Kompaktní blokový I/O modul TBEN-LL-16DXP kombinuje data ze senzorů a přenáší je v reálném čase.

  • Aby se zabránilo usazování prachu, jsou ultrazvukové senzory QS18UPAQ8 umístěny pod regály.

  • TX7000Q funguje nejen jako rozhraní mezi senzory a nadřazeným systémem, ale také jako PLC.

  • Optické senzory QS18 spolehlivě reagují na světlo odražené od objektu.

Společnost Proferro NV je s více než 80 lety zkušeností jedním z předních specialistů na zpracování kovů. Společnost sídlí v belgickém městě Ypres a vyrábí odlitky na zakázku a nabízí komplexní služby včetně výroby litiny, obrábění, montáže a inženýringu pro výrobce zemědělských strojů nebo důlních zařízení, kompresorů, textilních strojů a dalších.

Za účelem optimalizace bezpečnosti a ergonomie pro zaměstnance a zefektivnění výrobních a logistických procesů společnost naplánovala zavedení flotily automaticky řízených vozidel (AGV). Ty měly nahradit dosud používané vysokozdvižné vozíky na plynový pohon. Řidiči vysokozdvižných vozíků museli často hledat ve skladu správné díly a provádět mnoho ručního skenování, což vedlo k častým chybám a zpožděním. Vozíky AGV nyní automatizují zásobování a vyskladňování odlitků pro CNC stroje a umožňují maximální možnou míru automatizace, aby se eliminovaly časové ztráty a chyby způsobené ruční obsluhou. Jednou z výzev bylo spolehlivé řízení vozového parku, zejména v prašném výrobním prostředí kovozpracujícího podniku, které vyžaduje obzvláště robustní řešení.
 

Robustní řešení pro prašné prostředí

Spolehlivá technologie senzorů je stejně důležitá jako robustní systém pro záznam, ukládání a přenos dat do nadřazených systémů. „Naším cílem bylo automatizované logistické řešení, které by umožnilo dodávat díly přesně na čas ke strojům v sousedním výrobním závodě,“ popisuje zadání Mathieu van Den Berghe, manažer transformace ve společnosti Proferro. "Plně automatizovaný vysokoregálový sklad zajišťuje, že požadované díly jsou k dispozici v místech vyzvednutí. Samotná výroba však byla vždy obzvláště náročným prostředím kvůli přítomné prašnosti a špíně." Systém pro sběr dat na základě senzorů a bezdrátový přenos by musel tyto výzvy překonat a zajistit dlouhodobě bezproblémový provoz automatizovaných řízených vozidel.

Jelikož se systém RFID s kamerami ukázal být kvůli velkému počtu dílů příliš drahý, navrhla společnost Turck integrované řešení s ultrazvukovými a optickými senzory, jakož i robustními I/O moduly, přepínači a bránou IIoT: "Tým Turck Multiprox nám rychle vysvětlil, že samotné senzory nebudou stačit. 
Přestože dokáží spolehlivě detekovat signály, pro správný přenos dat do cílového softwaru pro řízení AGV je nutné celkové řešení,“ vysvětluje van Den Berghe.

Navržené celkové řešení vynikalo svou jednoduchostí a robustností. Základem jsou retroreflexní senzory, ultrazvukové retroreflexní senzory se spínacím výstupem a retroreflexní laserové senzory s nastavitelným potlačením pozadí. Jako obzvláště účinná se ukázala instalace ultrazvukových snímačů pod regály, která zabránila hromadění nánosů prachu. Světelné závory a lasery byly použity také k detekci palet na regálech.

Přenos v reálném čase a flexibilita díky multiprotokolům

Senzory spolehlivě detekují přítomnost palety a nepřetržitě přenášejí tyto informace do TBEN-LL-16DXP, srdce systému. Tento kompaktní blokový I/O modul se 16 univerzálními digitálními kanály, které lze konfigurovat jako vstupy nebo výstupy, sdružuje data ze senzorů a v reálném čase je přenáší do řídicí jednotky. Díky certifikaci IP67 je chráněn proti vodě a prachu, což umožňuje jeho instalaci v terénu bez nutnosti použití dalšího rozváděče. Díky tomu je zvláště vhodný pro zamýšlené použití v náročném výrobním prostředí kovozpracujících aplikací, kde je rozhodující spolehlivost a odolnost.

Robustní síťová infrastruktura a efektivní přenos dat

Společnost Turck dodala řízené ethernetové přepínače TBEN-L5-SE-M2 pro zavedení robustní síťové infrastruktury. Kompaktní 10portové přepínače s vysokorychlostní páteřní sítí 1 GBit zaručují krátké doby cyklů a spolehlivý provoz při nejvyšších rychlostech přenosu dat v IIoT. Funkce vysokorychlostního propojení podporuje rychlou výměnu nástrojů za méně než 150 ms pro minimální doby cyklů. Díky možnosti decentralizované montáže přímo v poli přepínač také snižuje množství potřebné kabeláže. Kromě přepínačů byl TX700Q implementován jako brána IIoT. Tvoří rozhraní mezi senzory a nadřazeným systémem a řídí přenos a zpracování dat jako PLC, což snižuje složitost celého systému. TX700Q je vhodný zejména pro méně složité aplikace, protože umožňuje jednoduchou integraci do stávající infrastruktury.

Nepřetržité autonomní řízení AGV

Nové řešení nyní umožňuje společnosti Proferro spolehlivě zjišťovat přítomnost palet a bezdrátově přenášet tato data do nadřazených systémů. Tyto informace tvoří základ pro autonomní řízení AGV a umožňují tak nepřetržitý provoz. “Pro úspěšnou implementaci tohoto řešení byly rozhodující dva klíčové prvky.,” shrnuje Mathieu van Den Berghe. “Software, který snižuje složitost a umožňuje snadné monitorování, stejně jako spolehlivost senzorů. Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že komponenty Turck nabízejí dokonalou spolehlivost a nevyžadují žádnou údržbu. Jedná se tak o mimořádně úsporné a robustní řešení - přesně takové, jaké jsme hledali.”

Select Country

Turck worldwide

to top