Asset Management se vzdálenými vstupy/výstupy

Továrna Sasol v Brunsbüttel v Německu optimaluzuje výrobu pomocí systému vzdálených I/O excom od společnosti Turck

Součástí nepřetržité optimalizace výroby je řešení vzdálených I/O, které postupně nahrazuje běžná kabelová vedení v továrně Sasol v Brunsbüttelu. Toto řešení nesnižuje pouze náklady na vedení a dokumentaci, ale také zvyšuje kapacitu výroby a vytváří základ pro efektivnější výrobu použitím správy zařízení (Asset Management) a FDT/DTM.

  • Pro excom je dostačující napájení 230 V. Nákladné 24V vedení již není potřebné.

Optimalizace procesů

Továrna Sasol v Brunsbüttelu vyrábí mastné alkoholy a oxid hlinitý s vysokou čistotou. Donedávna byl pro výrobu oxidu používán Contrononic P, zastaralý řídicí systém ABB. Specialisté ze Sasolu tento systém úspěšně nahradili v rámci nepřetržité optimalizace procesu a přešli na Melody/800xA. Díky přechodu na moderní řídicí systém, mohla být vyměněna i další přídavná zařízení, jakou jsou řadiče, detektory apod., které byly dříve umístěny na desce rozvaděče. Nahrazena byla i starší sběrnicová a měřicí zařízení. Sasol připojil nová zařízení pomocí systému vzdálených I/O od společnosti Turck. Během trvání tohoto projektu, Turck vybavil deset rozvaděčů.

Nadbytečné 24V vedení

Na specialisty z továrny Sasol Brunsbüttel zapůsobila efektivita modulárního řešení vzdálených I/O společnosti Turck, nabízeného od roku 2005, kdy byly instalovány první excomy. Mezitím, systém vzdálených I/O od společnosti Turck pracuje na téměř každém procesu k plné spokojenosti svých provozovatelů.

"Během hledání řešení vzdálených I/O, který by splňoval naše požadavky, získal excom kladné body od první prezentace s bezkonkurenčními vlastnosti: S tímto systémem můžeme pracovat i v prostředí s nebezpečím výbuchu s 230 V," říká Jörg Brouwer, specialista z oddělení řízení procesů, který rozhodl ve prospěch systému společnosti Turck.

Běžné systémy vzdálených I/O vyžadují 24 V. Jestliže je toto napájení přenášeno na vzdálenosti 300 nebo 400 metrů, jsou vyžadovány kabely s velkým průřezem za účelem poskytnutí potřebného výkonu na konci vedení, protože s rostoucí délkou kabelu klesá napětí. Při použití přímo 230 V, jsou tyto problémy vyloučeny a jsou úplně dostatečné kabely s běžnými průřezy.

30 stanic v provozu

Celkově má továrna Sasol v Brunsbüttel v provozu asi 30 stanic excom. Systém vzdálených I/O do prostředí s nebezpečím výbuchu nabízí sběrnicové, decentralizované I/O moduly pro připojení binárních a analogových signálů. Systémový stupeň ochrany umožňuje použití v zónách 1 a 2. Proudové obvody umožňují použití až do těchto zón, včetně zóny 0.

Poněvadž mnoho uživatelů systému vzdálených I/O má prospěch z nasazení sběrnicové struktury,
a přesto se nechtějí vzdát vysoké spolehlivosti, nabízí excom plně redundantní sestavu. Napájení lze zvolit 24 VDC nebo 230 VAC a to s redundancí nebo bez ní. Všechny moduly, včetně modulů napájení, lze v zóně 1 vyměnit během provozu. Kromě zvýšení dostupnosti, možnosti výměny modulů za provozu a umístění v prostředí s nebezpečím výbuchu, umožňuje systém nepřetržitou HART parametrizaci zařízení prostřednictvím sběrnice. 

 

Select Country

Turck worldwide

to top