UHF RFID v distribučním centru na potraviny

S konstrukcí distribučního centra COOP v Norsku, společnosti Turck a Witron ukazují, že UHF-RFID řešení může být použité také na krátké vzdálenosti

Nové distribuční centrum obchodního řetězce COOP v Norsku, naplánované a realizované specialisty na logistiku společnosti Witron, je jedním z nejmodernějších distribučních center ve Skandinávii. Pouhá velikost skladu a složitost použité identifikační technologie jsou měřítkem v tomto odvětví.

Pro lepší řízení provozu, Witron nasadil a sloučil RFID identifikaci a čtení čárových pomocí UHF RFID technologie společnosti Turck. S know-how obou společností bylo možné zabránit přeslechům, které se objevují při provozu několika sousedících UHF antén. Výhoda pro zákazníka: COOP může používat UHF tagy, které byly již dříve zavedeny.

  • Rozměry a složitost distribučního centra blízko Osla dávají jedinečné výzvy

  • Plastové palety přicházejí rovnou z výroby s UHF tagy

  • Celkem 250 UHF čtecích/zapisovacích hlav je instalováno ve všech křížících bodech na dopraníku

  • LED indikace zobrazuje stav čtecí/zapisovací hlavy přímo na zařízení

  • Přeslechy vyloučeny: Čtecí/zapisovací hlavy čtou palety pouze čelně

Distribuční proces

Nové distribuční centrum obchodního řetězce COOP Norge Handel AS blízko Osla je velké přibližně jako sedm fotbalových hřišť. Zboží dorazí na sklad "COOP-Logistikksenter" na paletách. Palety jsou zde rozbaleny a dočasně uskladněny. Poté jsou plně nebo částečně automaticky rozbaleny a přemístěny na podavače nebo kontejnery. Kromě podavačů a kontejnerů používají Norové v distribučním centru dva různé typy palet. Plastové palety s UHF tagy a dřevěné palety, které jsou opatřeny čárovým a UHF štítkem. Čárový se využívá k identifikaci nosiče jako dřevěné palety. Podavače a kontejnery jsou identifikovány také podle čárového kódu.

Kombinovaná identifikace čárový kód-RFID

Jedním požadavkem COOPu bylo zvlášť pečlivé testování. Zákazních chtěl používat pro identifikaci UHF tagy, které jsou součástí plastových palet již z výroby. To šetří náklady na štítkovací systém, který by jinak musel označit všechny palety.

Během fáze plánování, specialisti z Witronu důkladbě zkoumali možnosti implementace UHF identifikace. Systém vyžaduje UHF čtecí/zapisovací hlavu do každé oblasti příjmu zboží i do křížících bodů paletového dopravního systému - velkem 250.

Vyžadováno RS485 rozhraní a regulovatelná anténa

Vedle potřeby RS485 rozhraní, byl i požadavek vyloučit velké množství různých UHF čtecích/zapisovacích hlav pro danou aplikaci: "Regulace antény byla pro nás důležitým kritériem, protože jsme ve výrobě museli zavést značnou část komunikace na krátkou vzdálenost. Kromě několika dalších dodavatelů, byla tato vlastnost primárně nabízena společností Turck," vysvětluje Christian Fuhtmann, který je zodpovědný za vývoj řídicí technologie.

RSSI filtr zabraňuje přeslechům

Witron během testování zjistil, že se přeslechy objeví, když anténa napájí datový nosič, který vůbec neměl být přečten. Tento tag je pak také napájen čtecí/zapisovací hlavou, která je v blízkosti a tak dosahuje dosahu, který je ještě vyšší než jeho skutečný maximální rozsah. To znamená, že čtecí/zapisovací hlavy obdrží data z velmi vzdálených tagů, které by neměly být viděny z důvodu výkonu výstupní antény. "To je případ, kdy jsme tomuto jevu schopni zabránit nastavením různých parametrů na čtecí/zapisovací hlavě. Lze použít RSSI filtry nebo omezit počet čtení, které vykonávají čtecí/zapisovací hlavy," vysvětluje Fuhrmann. Hodnota RSSI udává sílu signálu. Využívá se k odhadnutí vzdálenosti cíle. Nastavením filtrů lze z čtecí operace vyloučit objekty v určité vzdálenosti.

Select Country

Turck worldwide

to top