Decentralizovaná kontrola chladicí stanice s RFID

RFID Systém a decentralizovaná logika zaručují vysokou kvalitu produkce kabelových svazků

Při výrobě automobilových kabelových svazků musí zalité konektory nejprve po určitou dobu tvrdnout, než je zaměstnanci mohou přivést k dalším výrobním krokům. Aby bylo zajištěno dodržení předepsaných dob chlazení, nabízí společnost Turck řešení, které lze snadno instalovat na místě. Světelné majáky poskytují informace o příslušném stavu procesu prostřednictvím interakce RFID čtečky a kompaktního rozhraní - v tomto případě nejsou závislá na nadřazeném řídicím systému.

Zákaznické výhody

  • Jednoduché dovybavení řídicího systému
  • Místní informace o stavu procesu
  • Zobrazení stavu a sledování pomocí RFID zajišťují kvalitu vyráběných komponent
  • Bezproblémový systém IP67 šetří zapojení a uvedení do provozu 

  • With the on-site system, employees maintain an overview of cooling processes

  • The RFID read/write head reads the tag and triggers a timer in the interface

Nastavení místního časovače pomocí ARGEE
Každá chladicí stanice má RFID rozhraní TBEN-S2. S ARGEE, bezplatným softwarem Turck, se každý kompaktní modul TBEN-S2 stává Field Logic Controller (FLC). To znamená: V TBEN-S2 mohou uživatelé snadno konfigurovat časovač, který je spuštěn nově příchozím stojanem kabelového svazku.

Čtečka detekuje RFID nosič výrobní dávky
RFID umožňuje výměnu informací mezi výrobní dávkou a FLC modulem. Za tímto účelem přístroj Q80L400 HF čte RFID nosič připojený ke stojanu kabelového svazku. Díky podlouhlému pouzdru čtečka spolehlivě identifikuje nosiče bez ohledu na to, jak jsou kabelové stojany umístěny v chladicí stanici.

Když je detekováno identifikační číslo, TBEN-S2 spustí časovač a aktivuje signální světlo. Decentralizované řízení tak ulečuje centrálnímu řídicímu systému.

Pomocí jedinečného ID RFID nosiče mohou řídicí systémy vyšší úrovně sledovat, která dávka dokončila zamýšlený proces, a která mohla být ze stanice odstraněna příliš brzy.

Vícebarevná LED signalizace indikuje postup procesu
Zaměstnanci mohou identifikovat probíhající proces chlazení, což je indikováno žlutým světelným majákem TL50. Pokud je stojan kabelového svazku vytažen z čekárny - a tedy pod čtečku RFID - před plánovaným časem, světlo se změní na červené, zatímco zelené světlo znamená, že proces je dokončen.

S decentralizovanou logikou v RFID rozhraní mohou výrobci nastavit systém, který poskytuje zobrazení stavu v přímé pracovní oblasti. Řešení RFID bere v úvahu také specifické požadavky na kvalitu dodavatelů - umožňuje jim lokalizovat výrobní dávky v systémech vyšší úrovně a zaznamenávat události procesu.

Select Country

Turck worldwide

to top