Autonomní parkovací asistence pro nákladní automobily

Parkovací systém podporovaný čidly nabízí ochranu před poškozením u distributora kapalin ADPO v přístavu v Antverpách - autonomně řízený v terénu logikou Turck ARGEE v I / O modulu

Logistická společnost ADPO plní kapalné chemikálie z lodí do sudů. V rámci automatizace systému plnění a nakládání instalovala společnost Turck v ADPO parkovacího asistenta pro nákladní automobily. Kompaktní logický řadič ARGEE v I / O modulu FEN20 převádí v provozu signály laserového skeneru pro řízení systému semaforů. To umožňuje řidičům zjistit, kdy musí zastavit - a také zda jsou v chráněné oblasti přítomni lidé. To spolehlivě předchází pracovním úrazům v ADPO i poškození nakládací rampy a zvyšuje tak dostupnost automatizovaného systému plnění.

  Bez parkovacího asistenta je těžké nacouvat s přívěsem do vzdálenosti 40 centimetrů od rampy

  Řidič zastaví couvání, když se rozsvítí červená LED

  Vůz musí být dostatečně blízko rampy, aby ho bylo možné bezpečně naložit

  Jan van Mechelen mohl „výrazně zvýšit účinnost systému plnění“

  I/O modul FEN20 využívá integrovanou logiku ARGEE k převodu spínacích signálů laserového skeneru

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Až do poloviny roku 2019 byl proces plnění v terminálu pro kapalné chemikálie stále prováděn ručně. To vyžadovalo odstavení nákladního vozidla s prázdnými sudy u nakládací rampy. Kromě nízké rychlosti plnění byla další nevýhodou tohoto řešení skutečnost, že kamiony se pohybovaly velmi blízko nakládací rampy. Rampa musela být často opravována.

 Společnost Turck Multiprox vyvinula automatického parkovacího asistenta: „Nechtěli jsme pravidelně opravovat nakládací podpěry. Řešení systému automatického plnění také muselo detekovat přesnou polohu nákladního vozu“, popisuje svůj požadavek Jan van Mechelen, odpovědný projektový inženýr společnosti ADPO.

Systém LED semaforů indikuje vzdálenost od rampy

Každý laserový skener sleduje jednu ze šesti parkovacích pozic. LED semafor signalizuje řidiči skutečnou vzdálenost od rampy. Pokud je auto stále příliš daleko a skener nezjistí žádný předmět, semafor nesvítí. Jakmile je auto v dosahu skeneru, rozsvítí se zelená LED. Žlutá se rozsvítí, jakmile je přívěs 120 cm od rampy, a červená se rozsvítí, když je přívěs ve vzdálenosti do 40 centimetrů od rampy, aby řidič zastavil.

Decentralizované řešení šetří kabeláž a náklady

Laserový skener detekuje kamiony a vysílá jejich vzdálenost. Jeho tři digitální výstupní signály musely být převedeny na signální světla LED semaforu. To je implementováno pomocí logického řadiče ARGEE společnosti Turck, který běží vzdáleně v I / O modulu FEN20 IP20 v rozvaděči. ARGEE používá jednoduché logické operace if-then k převodu digitálních spínacích výstupů na příslušné výstupní signály pro signály semaforu. Použití kompaktního kontroléru pro tento úkol by bylo zbytečně složité.

 Zvýšila se bezpečnost a účinnost plnění

"Řešení Turck Multiprox pro automatizaci procesu výrazně zvýšilo účinnost plnění. Doba plnění byla dříve mnohem delší. Také jsme byli schopni zvýšit bezpečnost, protože skener detekuje také přítomnost lidí na parkovišti", shrnuje Jan van Mechelen.

Select Country

Turck worldwide

to top