Vysoce přesná detekce identifikátorů dílů

Zkombinuje inspekci shody snímače řady iVu s osvětlením v ose pro přesnou kontrolu informací o identifikátoru na elektronických součástkách

Informace o identifikátoru dílu jsou na elektronických součástech vyleptány laserem, aby bylo zajištěno, že při montáži budou použity správné součásti. Nesprávné osvětlení však může senzoru znesnadnit spolehlivou kontrolu komponent.

Osové světlo umožňuje vyšší výkon snímače
Řešení společnosti Banner Engineering pro tuto výzvu je senzor řady iVu nakonfigurovaný speciálně pro inspekci shody. Jako reference je do senzoru naučen „dobrý“ identifikátor. Za provozu senzor spolehlivě detekuje, když elektronické součástce chybí „dobrý“ identifikátor. Senzor vyšle na linku poruchový signál a část bude odmítnuta.

Zákaznické výhody

  • Spolehlivá detekce a ověření leptaných identifikátorů
  • Snadné nastavení a programování snímače pomocí počítače, integrované nebo vzdálené dotykové obrazovky
  • Snižuje nákladné prostoje změnou parametrů za chodu

  • Diffused on-axis illumination for challenging vision sensing applications

  • The iVu Plus sensor comes with three integrated operating modes

Vždy je důležité mít ve svém pracovním prostoru správné osvětlení - to je zásadní pro každou úspěšnou vizuální kontrolu. V tomto případě je optimálním zařízením světlo, které rovnoměrně svítí na ploché součásti, což zajišťuje, že laserové značení je čitelné a lze jej snadno detekovat senzorem.

Select Country

Turck worldwide

to top