Kompaktní řídicí skříně zajišťují vysokou bezpečnost informací

Provozovatel distribuční soustavy e-netz Südhessen AG používá k monitorování přístupu do rozváděčů a sledování hodnot teploty kompaktní moduly od společnosti Turck.

Elektřina, voda a plyn jsou v Německu považovány za stálé a přerušení dodávek je výjimkou. To je mimo jiné způsobeno regionálními provozovateli distribučních soustav, jako je společnost e-netz Südhessen AG, která provozuje sítě elektřiny a zemního plynu pro dodavatele elektřiny a plynu. Protože vysoká dostupnost zařízení je pro společnost e-netz Südhessen prioritou, monitoruje tato darstadtská společnost sama stav rozváděčů v decentralizovaných zařízeních, jako jsou předávací stanice nebo bioplynové stanice. Tam dokáže hlídač rozváděčů IM12-CCM od společnosti Turck detekovat otevření dveří nebo příliš vysoké teploty.

Zabezpečení informací až do otevření dveří

Společnost e-netz Südhessen je jako provozovatel sítě součástí kritické infrastruktury (KRITIS). Pro tyto organizace a instituce, které jsou považovány za velmi důležité pro společnost, stanovilo Spolkové ministerstvo vnitra strategický obsah pro zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti - například IT systémů. Na základě toho definovala dceřiná společnost Entega specifické požadavky na vnitřní bezpečnost informací. "Chtěli jsme mít možnost monitorovat vstupní dveře a ovládací skříně ve všech regulačních a měřicích stanicích tlaku plynu," řekl Jürgen Nagel, který je zodpovědný za elektrický systém v plynárnách a vodárnách společnosti e-netz Südhessen. Kdy byly na kterém místě otevřeny dveře rozváděčové skříně? Tyto informace se mají dostat do řídicího centra bez nutnosti složitého elektrotechnického rozšiřování decentralizovaných stanic.

  • The IM12-CCM is simply mounted on the DIN rail and then monitors temperature, humidity and door closure

  • e-netz Südhessen AG adapts the supplied natural gas to the conditions of the local pipelines

  • Simple retrofitting the IM12-CCM: The low installation and commissioning costs convinced the specialists

  • Insecure door contacts that were costly to install were not considered for the cabinet guarding system

  • Jürgen Nagel | e-netz Südhessen AG

IM12-CCM nahrazuje nákladné válečkové spínače

"Domníval jsem se, že dveřní kontaktní spínače nejsou dostatečně spolehlivé, a náklady na válečkové spínače by byly příliš vysoké," popsal Nagel proces výběru. "U nich je třeba vrtat otvory do skříní, částečně ohýbat kov nebo pracovat s malým nářadím." Testy s modulem pro kontrolu skříní IM12-CCM od společnosti Turck byly úspěšnější. Toto kompaktní zařízení pro přímou montáž na lištu DIN má vnitřní senzory, které měří tři hodnoty: teplotu, vlhkost a vzdálenost od dveří. "Zařízení je pro naše účely ideální: připevníte ho, připojíte dva vodiče a napětí, zapojíte dva vodiče k PLC - a je hotovo."

Společnost e-netz Südhessen nyní ve své největší předávací stanici používá tři vzájemně propojené moduly pro kontrolu skříní. Pomocí jazýčkových kontaktů přenášejí dvě navazující zařízení své signály do primárního zařízení IM12 CCM, které následně předává informace do PLC. To upozorňuje pracovníky řídicího centra, že na místě ve stanici došlo k otevření dveří rozváděče. Tato jednoduchá možnost dovybavení rozváděčů vnitřním monitorem vytvořila ve společnosti se sídlem v Darmstadtu precedens. Elektrikáři zatím používají tato zařízení také v teplárnách a bioplynových stanicích.

Měření teploty

Většina předávacích stanic plynu a tepláren je již vybavena klimatizační technikou, která zabraňuje přehřívání elektronických zařízení. Součásti instalované v rozváděči zahrnují frekvenční měniče nebo napájecí zdroje pro převodníky tlaku a měření teploty. Nechybí ani izolační zesilovače, na které se společnost e-netz Südhessen spoléhá u firmy Turck již více než 30 let. Nicméně ne všechny stanice jsou zatím klimatizované. V jedné z předávacích stanic proto Jürgen Nagel používá také měření teploty, které zajišťuje IM12-CCM. "Rozváděč je umístěn v topné místnosti, kde může být i přes izolaci velmi teplo. Zejména v případě PLC nebo napájecího zdroje dávám přednost tomu, aby byla o něco chladnější."

Snadná modernizace sledování stavu 

Monitorování stavu je nutné nejen pro stroje a skladovací prostory, ale také pro rozváděče. Dokladem toho je systém řízení bezpečnosti informací společnosti e-netz Südhessen AG, který používá zařízení IM12-CCM společnosti Turck k monitorování zavírání dveří rozváděčů v decentralizovaných provozech a upozorňuje tak na neoprávněný přístup. V zařízení instalované senzory pro měření teploty a vlhkosti se vyplatí i v případech, kdy nestabilní klimatické podmínky ohrožují dostupnost elektronických zařízení. Pro specialisty společnosti e-netz bylo při modernizaci důležitým faktorem úsilí spojené s uvedením do provozu. Přístroj IM12-CCM od společnosti Turck na ně zapůsobil svou jednoduchou montáží a nekomplikovanými funkcemi nastavení.

Select Country

Turck worldwide

to top