Řízení montáží s přímým připojením MES

Logická řídicí jednotka TBEN-S ARGEE řídí parametry montáže nastavené systémem MES a odlehčuje tak centrálnímu PLC.

Výzvou při montáži různých typů výrobků na výrobní lince je dosažení bezchybné výroby i při vysokém stupni složitosti výrobku. Systémy, které podporují zaměstnance při ruční výrobě, zaručují vysoký stupeň kvality a bezchybnosti montáže bez nutnosti dlouhého zaškolování. Tyto asistenční systémy však vyžadují bezproblémovou integraci do manuálních výrobních procesů, aby nesnižovaly produktivitu.

Jak dosáhnout vysoké produktivity navzdory velké rozmanitosti? 

Španělský obchodní partner společnosti Turck, společnost Elion, podpořil své zákazníky při vývoji tohoto druhu asistenčního systému. Zvláštnost: I/O modul TBEN-S funguje jako polní logický kontrolér, který sám řídí výrobní parametry namísto PLC.

Zákaznické výhody

  • Rychlé časy cyklů navzdory častým změnám výrobků díky ukládání parametrů v edge kontroléru (ARGEE). 
  • Úspora nákladů díky nízkému využití zdrojů PLC 
  • Snížení nákladů na skladování a inženýrské práce, protože stejný systém lze použít ve třech různých sítích Ethernet 
  • Vysoká dostupnost díky výměně zařízení plug & play

  • TBEN-S funguje v asistenčním systému jako edge kontrolér.

  • Modul TBEN-S I/O dodává snímačům sady parametrů příslušné varianty výrobku.

  • Polohovací prvek snímače úhlu je chráněn pouzdrem senzoru.

Kamera komunikuje s PLC prostřednictvím sítě Profinet. I/O modul pak na základě této identifikace typu výrobku řídí správné provedení montážních kroků pantografu. 

Pantograf zajišťuje kvalitu výrobků

Pantograf tak podle senzorového systému zajišťuje, že montážní kroky pneumatického šroubováku jsou prováděny ve správných polohách a se správným krouticím momentem. Šroubovák je řízen z PLC. Velkou výhodou je skutečnost, že I/O modul komunikuje také jako decentralizovaná řídicí jednotka s PLC přes Profinet, s MES přes MQTT a s řídicí jednotkou pneumatického šroubováku přes Modbus TCP.

Polní logická řídicí jednotka šetří prostředky PLC

TBEN-S funguje nejen jako I/O modul, jako polní logická řídicí jednotka přímo v poli vykonává i řídicí úlohy, které by jinak řešilo PLC. Tím se odlehčí zatížení PLC a zkrátí se doba cyklu.   

Jeden systém pro všechny řídicí systémy 

Další výhodou je multiprotokolová funkce I/O modulů. Stejný systém je proto vhodný pro uživatele s různými ethernetovými sítěmi - bez ohledu na to, zda zákazník používá řídicí jednotku založenou na Profinetu, Ethernetu/IP nebo Modbusu TCP. 

Polní logická řídicí jednotka pro rychlé změny výrobků

Sady parametrů zařízení jsou uloženy v IO-Link masteru v režimu ukládání dat. Polní logická řídicí jednotka ARGEE společnosti Turck aplikuje na snímače různé parametry v závislosti na typu výrobku a zapisuje je do řídicí jednotky IO-Link master. Toto řešení je mnohem rychlejší než alternativa, kdy by se při každé změně typu výrobku musela prostřednictvím rozhraní HMI načíst upravená konfigurace. Užitečnou vedlejší výhodou je skutečnost, že vadné zařízení lze snadno nahradit identickým zařízením. V montáži lze pokračovat bez jakéhokoli přerušení.

Select Country

Turck worldwide

to top