Sledování pomocí RFID

Automobilový průmysl těží z výhod RFID technologie - od dadavatele až po hotový výrobek

Již více než dvě desetiletí používá automobilový průmysl RFID technologie, především pro identifikaci na dopravnících karoserií. Díky vylepšené technologii a novým poznatkům RFID specialistů společnosti Turck jsou dnes každá jedna karoserie i další komponenty vybaveny datovými nosiči. To umožňuje využívat výhod trvalé identifikace a kontroly kvality v celém výrobním procesu.   

  • RFID využívá většina výrobců automobilů

Jednou z hlavních výhod RFID je to, že uživatel může nejen číst identifikační údaje, ale také je zapisovat na datový nosič. Datové nosiče (také označované jako tagy) doprovázejí příslušnou součástku během celého procesu výroby a testů kvality. Data o průběhu operací se na tag automaticky zapisují a na konci výrobního cyklu se načtou. K dispozici je nejen hotový výrobek, ale i protokol o kvalitě, který zobrazuje všechny výrobní kroky a testy.

Další výhodou RFID technologie fakt, že jsou informace přenášeny pomocí elektromagnetických vln a jsou tak méně náchylné na vlivy prostředí. Čárové kódy, pokud jsou umístěny na povrchu, mohou být poškozeny vlivem vysoké teploty, špíny nebo vlhkosti. Naproti tomu speciální RFID datové nosiče a robustní čtecí hlavy umožňují provoz za velmi drsných podmínek a nevyžadují používání průhledných médií.

Nové možnosti pro automobilový průmysl

Tagy pro vysoké teploty se připevňují na transportní vozíky, označované tako jako skid, které přepravují karoserií výrobou. Vozidlo tak může být sledováno během všech výrobních kroků až po závěrečnou montáž, pokud se nezmění jeho transportní vozík. Sledovat lze závěsné dopravníky, skidy nebo jiné transportní prostředky karoserií a dalších velkých součástí.

Pokud je datový nosič pevně připevněn na karoserii již na začátky výroby, je možné vozidlo kdykoliv bezpečně identifikovat - od lisovny, přes lakovnu, až po závěrečnou montáž a expedici.

Identifikace karoserie potřebuje UHF systém

Pokud jsou transportní systémy vybaveny tagy, přípustná vzdálenost mezi tagem a čtecí/zapisovací hlavou je relativně malá. Pokud je datový nosič připevněn přímo na karoserii, potřebná vzdálenost je nevyhnutelně větší - většinou mezi 30 a 100 cm. Z tohoto důvodu nelze používat HF systémy, protože velikost jejich přenosové oblasti je asi 20 cm. Řešení je použití UHF technologie, která může mít dosah až zhruba tři metry.

Od dodavatele po závěrečnou montáž

Skutečnost, že UHF umožňuje využívat levné datové nosiče, přesvědčila řadu výrobců automobilů, aby začali používat na svých nových výrobních linkách datové nosiče připevněné přímo na karoserii. To jim umožňuje sledovat vozidlo po celou dobu výroby. To ale není vše: v nových projektech, na kterých spolupracuje společnost Turck, se také zkouší možnost optimalizovat dodávky součástí, vybavených již od výrobce RFID tagem a identifikovat tak skutečně celý výrobní proces.

Select Country

Turck worldwide

to top