RFID v karosárně

Výrobce automobilů v Číně ukazuje výhody dlouhé identifikační vzdálenosti UHF-RFID systému společnosti Turck.

Pokud musí být nosiče obrobků vybaveny datovými nosiči, je vyžadována RFID technologie v frekvenčním pásmu UHF. Turck vybavil výrobce automobilů v Číně RFID systémem. Protože je datový nosič přímo upevněný na karosérii, musí být výroba přizpůsobena nejen v karosárně, ale také v následujících krocích výroby.
  • UHF čtecí/zapisovací hlavy TN840/920 spolehlivě zachytí datový nosič na karosérii

  • Části karosérie na konzoli jsou později spolehlivě zachyceny pomocí UHF čtecí/zapisovací hlavy

  • Komunikační brána BL67 společnosti Turck přenáší data do PLC přes Profinet

Inteligentní dopravníkový systém v karosárně

Karosárna je součástí výrobní linky. Výrobní linka je úzká, dlouhá, s vysokou automatizací. Výroba je na dopravní linku úzce navázána. Karosárna se dělí na linku spodní části karoserie, boků, hlavní karosérie a linku úprav. Vysoce inteligentní mechanický dopravník se používá pro spojení celé karoserie lisováním jednotlivých částí.

Normální provoz mechanického dopravníku je nezbytným předpokladem pro výrobu celé karoserie. Proto je pro spojení všech úseků výroby nezbytný vysoce automatizovaný mechanický dopravník, který běží efektivně a nepřetržitě. PLC řízení celého procesu zaručuje nepřetržitý provoz systému. Sběrnice propojuje všechny RFID komponenty do sítě Profinet. Sousední interface moduly provádí všechny procesy zápisu a čtení pod kontrolou řídicího systému a přenáší po sběrnici data do řídicího systému.

Přizpůsobené svařování

Svařování je složitý a důležitý proces, používaný při výrobě a udávající její výroby. Proto je klíčovým faktorem zlepšení efektivity dopravníku a snížení prostojů výroby pro zajištění vyšší produkce jedné směny a snížení výrobních nákladů.

Zavedení RFID systému řeší klientům tyto problémy. UHF štítek je umístěn na karoserii vozu a obsahuje příslušné informací o modelu automobilu. Výrobní linka tak zná přesnou polohu každého automobilu v reálném čase. Dopravník může automaticky a efektivně vozy třídit podle modelů a dopravovat je na různá výrobní stanoviště.

Pozemní svařovací linka je informována o přípravě odpovídajících dílů k svařování pomocí čtení informací ze štítku následujících pěti až šesti vozů vstupujících do svařovny. Tato metoda značně zlepšuje nepřetržitost celé výrobní linky a snižuje prostoje při svařování.

Navíc byly dříve informační systémy různých úseků výroby relativně samostatné a vždy byla nutná výměna velkého množství informací při přepravě mezi těmito úseky. S Turck UHF štítky na karoserii, prochází karoserie s datovými nosiči všemi úseky, což zajišťuje konzistentní informace o automobilu v celé výrobě, zabraňuje duplicitnímu přenosu informací, značně zjednodušuje provoz a zlepšuje efektivitu výroby.

Select Country

Turck worldwide

to top