Úhlové senzory pro montážní systémy

Montážní systémy s paralelními rameny od Möve-Metall jsou osazeny indukčními úhlovými senzory RI od společnosti Turck, které hlídají, aby byly šrouby vloženy přesně podle specifikací

Möve-Metall GmbH se svými montážními a testovacími zařízeními podporuje primárně dodavatele automobilových dílů v bezchybné výrobě. Všude, kde výrobní proces vyžaduje manuální zákrok, stroje a zařízení zajistí přesné montážní podmínky. To také zahrnuje šroubování autosedadel použitím různých montážních zařízení s paralelními rameny, u kterých je poloha ramene detekována úhlovými indukčnímu senzory společnosti TURCK.
  • RI senzory společnosti Turck s rozlišením 0,09° poskytují více než dostatečnou přesnost

  • Bezkontaktní úhlové senzory RI od společnosti TURCK snímají přesnou polohu ramene

Möve-Metall, společnost založená v Thuringiau, Německo, vyrábí montážní zařízení s paralerními rameny nebo s rameny s takzvanými zpětným působením. Möve-Metall navrhuje a vyrábí montážní a testovací zařízení pro dodavatele automobilových dílů. Společnost vyvinula paralelní rameno s detekcí polohy pro použití v montážních procesech. To umožňuje měření polohy při šroubování a nýtvání a spolehlivě zabraňuje chybnému sestavení dílu.

"Šroubovák je uchopena v paralelním ramenu. Pracovní postup je založen na principu rovnoběžníku a zaručuje přesné a opakovatelné polohování šroubováku", říká Michael Zimmermann, technický manažer společnosti. Ke sledování polohy tří kloubů paralelního ramene slouží úhlové indukční senzory od společnosti Turck. Vedlejší výhodnou této aplikací je fakt, že lze měřit i sílu použitou při montáži. To snižuje vliv zpětného momentu na uživatele. 

Parametry každé sady šroubů jsou uloženy v kontroléru. Pokud si obsluha přeje našroubovat první šroub, navede rameno na příslušnou polohu. Kontrolér zaznamená správnou polohu a spustí šroubovák nebo uvolní stlačený vzduch do šroubováku (první OK). Obsluha šroubuje šroub dokud kontrolér nezaznamená požadovaný počet otáček šroubováku (druhé OK) a dokud není dosažen požadovaný moment (třetí OK), který zaručuje, že je šroub umístěn správně. Pouze pokud jsou kontrolérem zaznamenána tato tři OK, lze umístit další šroub: Pokud byla sekvence naprogramována předem, je možné umístit pouze šroub, který je uložen v kontroléru jako druhý šroub. 

Tolerantní senzory

"Sledování polohy je relativně nové. Nabízí další úroveň bezpečnosti pro montážní procesy a je také snadné ho osadit indukčním úhlovým senzorem. Velkou výhodou senzorů Turck je bezkontaktní provoz, takže nevyžadují žádné mechanické připojení polohovacího elementu. Tolerance vychýlení snímacího elementu 4 mm nám v montážním procesu značně pomáhá: už nemusíme mít tak přesný a chráněný senzor, protože mírné rázy neovlivní měření", vysvětluje Zimmermann.

Další výhoda úhlového senzoru RI je odolnost vůči magnetickém polím a kovům v okolí. Většina ostatních senzorů na trhu má buď mechanické propojení mezi otočným enkodérem a senzorem nebo jsou citlivé na magnetické pole vytvořené velkými motory nebo svařovacím zařízením.

Select Country

Turck worldwide

to top