Sledování stavu ve skladovacích prostorách

Efektivně sledujte vlhkost a teplotu pomocí rádiové technologie a Turck Cloud

Nepřetržité monitorování teploty a vlhkosti ve skladech

V mnoha prostředích skladování potravin musí být teplota a vlhkost neustále udržovány v určitých mezích. Ruční kontrola a dokumentování těchto hodnot může být časově náročné, zejména pro velké skladovací prostory s množstvím různých měřicích bodů.

Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti (M12MFTH) odesílá data prostřednictvím stanice DX80 napájené z baterie do bezdrátové brány DX80 v rozvaděči. Odtud jsou data posílána přes Modbus RTU do cloudové brány TCG20, která pak data přenáší do Turck Cloud prostřednictvím Wi-Fi nebo UMTS. Díky bezdrátovému připojení není vyžadován žádný zásah do podnikové sítě, což eliminuje možné bezpečnostní bariéry pro přístup k síti.

Výhody:

  • Zvýšená spolehlivost díky nepřetržitému zaznamenávání trendů
  • Šifrovaný cloudový protokol a volitelný hosting pro maximální zabezpečení
  • Rychlá instalace díky bezdrátovému řešení pro sledování stavu
  • Datové zprávy jsou exportovány ve formátu CSV pro zjednodušení dokumentace

  • Síla automatizovaného bezdrátového systému je zřejmá v rozsáhlých prostorách

  • 2,4GHz systém DX přenáší data proprietárním protokolem na vzdálenost až 3,2 kilometrů

  • Komunikační brána TCG20 šifruje a posílá data do Turck Cloudu pomocí Wi-Fi nebo UMTS připojení.

  • Dashboardy lze generovat individuálně z libovolného počtu datových záznamů

Systém sledování prostředí pro bezpečnost a efektivitu 

Data jsou přenášena z TCG20 do Cloudu pomocí šifrovaného cloudového protokolu Kolibri, který splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky (šifrovaný přenos dat v souladu s TLS 1.3, AES128/AES256). Cloudové řešení společnosti Turck může být hostováno v datovém centru společnosti Turck nebo na vyžádání na serveru zákazníka, které umožní soukromé cloudové řešení bez připojení k internetu.

Dashboardy v Cloudu zřetelně zobrazují data ze všech senzorů. Nejsou vyžadovány žádné znalosti programování pro nastavení zobrazení dat nebo konfiguraci automatických varovných SMS nebo emailových notifikací — přístup společnosti Turck je "konfigurace nikoliv programování". Kdokoliv kdo zná standardní PC software bude schopný nakonfigurovat nahrávání trendů s dlouhou periodou nebo vytvořit reporty jako CSV soubory. 

Systémy sledování prostředí zvyšují bezpečnost při monitorování skladovacích prostorů vyžadují pouze minimální využití personálu a zdrojů.

Select Country

Turck worldwide

to top