Inspekce svařovacích hrotů v automobilovém průmyslu

U automatizovaného svařování je důležité zajistit celkovou kvalitu svařovacího zařízení kontrolou jeho opotřebení, nesprávného frézování nebo chybějícího svařovacího víčka.

U automatizovaného svařování je důležité zajistit celkovou kvalitu svařovacího zařízení kontrolou jeho opotřebení, nesprávného frézování nebo chybějícího svařovacího víčka. Pokud svařovací hrot nevyhoví zkoušce, je do řídicí jednotky procesu zaslán signál údržby a svařovací proces je zastaven.

Výhody

  • Přesné měření eliminuje odpad
  • Zajišťuje zachování kvality svaru
  • Mechanicky a tepelně odolné skleněné vlákno

  • Inspekce svařovacího hrotu v automobilovém průmyslu

Senzor R55F s vysokým rozlišením kontroluje, zda hroty na svařovacím stroji odpovídají požadavkům a vyráběný díl je tak svařen v rámci specifikací.

V tomto náročném prostředí používá barevný kontrastní senzor skleněná vlákna pro zvýšení mechanické a tepelné odolnosti.

Select Country

Turck worldwide

to top