Flexibilita díky sběrnici

Napájecí moduly a multibariéry TURCK zajišťují provoz továrny Hoechst Basell ve Frankfurtu.

Za účelem převzetí výroby v krátké lhůtě, byl Basell Polyolefine GmbH schopen vylepšit továrnu ve Fraknfurtu-Hoechst během tří měsíců instalací systému průmyslových sběrnic. Základními prvky nové instalace jsou napájecí moduly a multibariéry Turck, které nabízejí působivější vlastnosti než původní kanálové galvanické oddělovače.

  • The full galvanic isolation of the Turck multibarriers impressed the Basell decision makers

  • External Turck power conditioners now feed the FF lines

  • Basell installed the first Foundation fieldbus lines with Turck multibarriers in record time

Přestavba továrny v rekordním čase

Pro Haralda Liebische, vedoucího týmu automatizace pro Basell ve Frankfurtu, začala napínavá fáze v prosinci 2005, kdy byla v rekordním čase přestavěna polymerizační továrna. "Jakmile na konci roku padlo první rozhodnutí týkající se nové továrny, věci se daly do pohybu velmi rychle", shrnuje Liebisch. "Byli jsme schopni vylepšit továrnu během tří měsíců a vybavit ji průmyslovými sběrnicemi."

Liebisch již měl nějaké prvotní zkušenosti s multibariérami, jenže nebyl zcela přesvědčen výsledky. Když Turck představil své řešení, rozhodnutí padlo velmi rychle: "Byli jsme okamžitě přesvědčeni úplným galvanickým oddělením multibariér společnosti Turck," vysvětluje vedoucí automatizace, "to byla přesně ta vlastnost, která dříve chyběla."

Multibariéry s úplným galvanickým oddělením

Multibariéry Turck MBD-49-T415/Ex umožňují nasazení Ex-i do vzdálenosti až 120 m od spotřebiče. Úplné galvanické oddělení je mezi páteřní sítí a výstupními větvemi i mezi čtyřmi výstupními větvemi navzájem. To zabraňuje vytvoření kompenzačních proudů vyvolávajících možné problémy. Integrovaná ochrana proti zkratu je aktivována, jestliže se objeví zkrat v síti. Odpojený je pouze zasažený výstup - páteřní síť a ostatní výstupy zasaženého segmentu sběrnice zůstávají v provozu.

Plánování bylo dokončeno stejně rychle jako rozhodnutí a to díky konfiguračnímu nástroji od společnosti Turck. "Používáme nástroj pro vytvoření prvotního plánu segmentů. Délku sběrnicové řady, rozdělení sběrnicových bariér, přiřazení vstupů na multibariéry - konfigurační nástroj nám umožní definovat tyto parametry velmi rychle," vysvětluje Liebisch.

Široký základ

Celkem devět linek se sběrnicemi je aktuálně v provozu v polymerizační továrně Basell. Připojené napájecí moduly poskytují napájení pro segmenty sběrnice. Rozsah tohoto projektu také zahrnuje rozšíření sítě průmyslových sběrnic na 15 segmentů. "Jsme velice šťastni s produkty Turck," říká Harald Liebisch. "Navíc galvanické oddělení, spolehlivost a snadná obsluha jsou výjimečné. Od doby, co jsme úplně přešli na produkty Turck, jsme neměli žádné větší problémy. Proto máme v úmyslu nasadit i na další rozšiřované stanice produkty společnosti Turck".

Důsledek

Přechod na sběrnicovou technologii umožnil v továrně Basell ve Frankfurtu vytvořit základ pro flexibilní reakci na požadavky trhu. Rychlost, jakou lze zařízení uvést do provozu již byla vyzkoušena v prvním projektu. Nasazení v polymerizační továrně muselo být tak rychlé, jak jen bylo možné, aniž by proběhlo testování. 

Select Country

Turck worldwide

to top