Identifikace testovaných lahví

RFID tagy ve zkumavkách usnadňují kontrolu plnicích linek

Lahve s drobným poškozením vstupují na výrobní linku a musejí být inspekčním strojem určeny jako vadné. Pokud tomu tak není, musí být stroj zkontrolován a testovaná lahev spolehlivě vyjmuta z výrobní linky. RFID technologie má výhodu, protože lze datové nosiče bezpečně umístit dovnitř lahve a číst i bez přímého vizuálního kontaktu. S touto technologií je také možné vyjmout jednotlivé lahve a nahradit je novými, po určeném počtu testovacích cyklů.

Výhody:

  • RFID systém BL ident zvyšuje kvalitu produktů a bezpečnost potravin díky jasné identifikaci testovaných lahví
  • Datové nosiče lze umístit přímo do testovaných lahví
  • Spolehlivější než reflexní páska na lahvi nebo jejím hrdle, která může odpadnout

  • RFID systems absolutely reliably detect test bottles

  • The read/write head can be located unter the conveyer belt

  • The small data carrier TW-R9.5-B128 will identify each test bottle clearly

  • The read/write head TNSLR-Q42TWD recognizes the disk even without visual contact

Select Country

Turck worldwide

to top