Identifikace testovaných lahví

RFID tagy ve zkumavkách usnadňují kontrolu plnicích linek

Lahve s drobným poškozením vstupují na výrobní linku a musejí být inspekčním strojem určeny jako vadné. Pokud tomu tak není, musí být stroj zkontrolován a testovaná lahev spolehlivě vyjmuta z výrobní linky. RFID technologie má výhodu, protože lze datové nosiče bezpečně umístit dovnitř lahve a číst i bez přímého vizuálního kontaktu. S touto technologií je také možné vyjmout jednotlivé lahve a nahradit je novými, po určeném počtu testovacích cyklů.

Výhody:

 • RFID systém BL ident zvyšuje kvalitu produktů a bezpečnost potravin díky jasné identifikaci testovaných lahví
 • Datové nosiče lze umístit přímo do testovaných lahví
 • Spolehlivější než reflexní páska na lahvi nebo jejím hrdle, která může odpadnout

  RFID systém zcela spolehlivě detekuje testované lahve

  Čtecí/zapisovací hlavu lze umístit přímo pod dopravníkový pás

  Malý datový nosič TW-R9.5-B128 bude jasně identifikovat každou testovanou lahev

  Čtecí/zapisovací hlava TNSLR-Q42TWD rozpozná datový nosič i bez vizuálního kontaktu

  •  
  •  

Select Country

Turck worldwide

to top