Hybridní modul IP67 zpracovává bezpečnostní signály u chapadla na lisu

TBPN zpracovává bezpečné, standardní a IO-Link signály přímo na vakuovém chapadle manipulátoru

Na lisech používaných pro výrobu karoserií v automobilovém průmyslu se zpracovávané plechové díly často pohybují dovnitř a ven z lisu pomocí manipulátoru s vakuovými chapadly. K tomu je třeba spolehlivě sledovat tlak vakuových chapadel pomocí tlakových spínačů a jiných senzorů, protože v případě nezjištěného poklesu tlaku by byli ohroženi lidé v blízkosti lisu. Kromě toho jsou sledovány koncové polohy plechových dílů a v případě nouze jsou bezpečně vypnuty pohony manipulačního systému. Stlačený vzduch je monitorován pomocí standardních I/O.

Zákaznické výhody

 • Rychlejší a bezpečnější uvedení do provozu díky samostatnému testování nástrojů a jednoduchému zapojení
 • Snížené nároky na programování díky jednoduché integraci zařízení do Profinetu přes IO-Link
 • Snížení nákladů použitím pouze jediné I/O komponenty
 • Zvýšená flexibilita, protože nástroj může fungovat i samostatně

  Všechyn signály z chapadla jsou připojeny do modulu TBPN a přenášeny do bezpečnostního PLC

  Při provádění testů řídí aplikaci bezpečnostní kontrolér integrovaný v modulu

  Možnost nezásvislého testování zrychluje proces uvádění lisu do provozu

  •  
  •  
  •  

Tři typy signálů v jednom I/O modulu

Místo připojování všech signálů pomocí více různých I/O komponentů a předávání těchto signálů do řídicího systému a bezpečnostního kontroléru má Turck jediné zařízení, které tento úkol zvládne - hybridní bezpečnostní I/O modul TBIP s integrovaným bezpečnostním kontrolérem. Dva z bezpečných I/O se používají ke sledování tlačítka nouzového zastavení a snímače tlaku. Příslušné signály jsou předávány do nadřazeného bezpečnostního PLC. Bežné vstupy se používají ke sledování zdvihu a osy Z. Přes I/O-Link je připojen tlakový spínač.

Rychlejší uvedení do provozu díky samostatnému testování

Hlavní rozdíl oproti klasickému řešení s několika různými komponenty spočívá v tom, že lze nástroj testovat i bez bezpečnostního PLC vyšší úrovně. Interní bezpečnostní řídicí jednotka modulu přebírá roli bezpečnostního řídicího prvku chapadla. Pokud je nástroj v manipulátoru používán v reálném provozu, řídí bezpečnostní technologii centrální bezpečnostní PLC.

Jednoduchá integrace IO-Link

Integrace komponent I-Link je díky naší technologii Simple IO-Link Device Integration (SIDI) opravdu snadná. Pomocí SIDI lze zařízení IO-Link integrovat do řídicího prostředí stejně snadno jako zařízení Profinet.

Select Country

Turck worldwide

to top