Kontrola výšky a 3D prostorové monitorování autonomních vysokozdvižných vozíků

Radarový 3D senzor MR15-Q80 kombinuje detekci objektů a kontrolu výšky pro manipulaci s nákladnem

Průmyslové vozíky v logistice - zejména automaticky řízená vozidla (AGV) - vyžadují senzorovou technologii pro navigaci a prevenci kolizí a zranění osob. Pro sledování prostředí s ohledem na bezpečnost se zde obvykle používají skenery LIDAR. Pro vertikální monitorování dráhy zdvihu u autonomních vysokozdvižných vozíků jsou však vhodné jen omezeně, protože obvykle detekují malý vertikální úhel. Kontrola výšky rovněž není funkcí používanou z hlediska bezpečnosti.

Vaše výhody

  • Vysoká dostupnost, protože radarové senzory jsou méně náchylné k rušení než senzory LIDAR.
  • Zjednodušené uvedení do provozu díky vizualizaci v softwaru Turck Automation Suite. 
  • Cenová výhodnost, protože 3D měření může nahradit několik alternativních senzorů.
  • Velká oblast detekce s dosahem 15 metrů a úhly snímání +-60 stupňů horizontálně a +-50 stupňů vertikálně.

  • Přesná práce: radarový skener v horní části zakladače zaznamenává výšku válečkového dopravníku.

  • Radarový 3D skener MR15-Q80 je vybaven vstupem CAN a I/O portem.

  • Oblast detekce 15 metrů a úhly snímání +-60 stupňů horizontálně a +-50 stupňů vertikálně. 

Kontrola výšky radarem

Radarový 3D skener MR15-Q80 společnosti Turck je vhodný pro kontrolu výšky vysokozdvižného vozíku. Poskytuje potřebné informace pro všechny tři prostorové rozměry a zjišťuje nejen, kde překážky začínají, ale také kde končí. Tyto informace usnadňují přesnou a bezpečnou kontrolu pohybu vozíku. Údaje lze také využít k prevenci poškození vozidel, zboží a prvků systému. Kamerové systémy, které se pro tyto úkoly často používají, jsou obvykle složitější a jejich uvedení do provozu je nákladnější. 

Šest nastavitelných výstražných a tři signální zóny

Spínací signál může být vyveden až pro šest volně definovatelných výstražných zón. Je také možné učit trojrozměrné signální prostory, které mohou rovněž vyvolat spínací signál. Trojrozměrná data jsou vyvedena prostřednictvím výstupu IO-Link. Digitální rozhraní slouží také k parametrizaci.

Select Country

Turck worldwide

to top