Kontrola dvou čárových kódů na součástce

Chytrá kamera PresencePLUS P4 čte lineární i 2D čárové kódy současně

Sledování produktů je neuvěřitelně důležitým procesem pro širokou škálu průmyslových odvětví. V některých - například v elektronice - mohou být na stejný produkt vytištěny různé typy čárových kódů. Aby bylo možné tyto produkty sledovat, je důležité, aby byly oba kódy přesně zkontrolovány, aby nedocházelo k chybám.

Chytrý fotoaparát s více funkcemi
Součástka je označena lineárním i dvourozměrným čárovým kódem. Kamera PresencePLUS P4 s vysokým rozlišením čte oba typy současně, aby ověřila, že jsou správné, což zjednodušuje proces, který by za normálních okolností vyžadoval více kamer. Inteligentní fotoaparát společnosti Banner je vybaven kompaktním samostatným pouzdrem a může také obsahovat nástroj pro porovnávání barev, který detekuje konkrétní barvy součásti.

Zákaznické výhody

  • Použití jedné kamery snižuje složitost a šetří náklady
  • Flexibilní montáž v náročných podmínkách díky samostatnému pouzdru s krytím IP68
  • Jednoduché uvedení do provozu, protože uživatelé mohou rychle nastavit senzor pomocí funkce Quick Teach nebo aktivací vstupu Remote Teach

  • Two at once: The Smart Camera can read both types of barcodes

  • The PresencePLUS P4 Series is available in different resolutions up to 1280 x 1024 pixels

Select Country

Turck worldwide

to top