Sledování víček na plnících linkách

Obdélníkové senzory uprox+ spolehlivě detekují uzávěry lahví

Spolehlivá detekce uzávěrů lahví je díky vysoké rychlosti a používání různých kovových materiálů velmi náročnou úlohou pro indukční senzory. Navíc jsou zde vysoké nároky na těsnost a mechanickou robustnost. Pro tyto náročné aplikace byly vyvinuty senzory uprox+ ve speciálním pouzdře QT42 se stupněm krytí IP69K. Reflexní optické snímače detekují lahev a tím slouží jako spoušť pro senzory uprox+, které detekují víčka lahví.

Výhody:

  • Indukční senzory uprox+ spolehlivě zabraňují špatným dodávkám detekováním hrdel a uzávěrů lahví
  • Neferomagnetické kovy jsou detekovány na velké vzdálenosti
  • Vyrobeno pro použití na nápojových plnících linkách, díky velmi krátké odezvě

  • Factor-1 sensors such as the uprox+ have the same high switching distance to all metals

  • Inductive proximity switch in rectangular form: Ni50U-Q42TWD-VP6X-H1141

Select Country

Turck worldwide

to top