Monitorování stavu

Monitorování stavu strojů a systémů

Výraz sledování stavu poukazuje na proces sledování stavů strojů a systémů. V dnešní době je „naslouchání“ motorům, elektronickým zařízením nebo oblastem systému ke kontrole závad jde daleko za možnosti kontrol pracovníků na místě.

Interní Cloud pro monitorování stavu

Obr. 1: Sledování stavu v soukromém Cloudu (klikněte pro zvětšení)

Díky nejmodernější senzorové technologii, inteligentním polním zařízením a bezdrátovému přenosu lze monitorování stavu provádět nejen nepřetržitě, ale také odkudkoli. Na základě schromážděných údajů mohou systémy indikovat hrozící selhání již v rané fázi. Spolehlivé monitorování stavu je proto nezbytné pro prediktivní údržbu.

Zjednodušte sledování stavu Vaší výroby s produkty společnosti Turck – od robustních senzorů po systémová řešení s flexibilním sledováním stavů v prostředí Cloudu. Pokud je systém v novém stroji nebo chcete řešením vybavit stávající prostředí – všechna zařízení lze snadno nasadit do stávajících automatizačních systémů. Alternativně mohou decentralizované systémy sledovat klíčová stavová data bez ovlivnění hlavní řídicí jednotky.

Cloudové řešení pro sledování stavu

Obr. 2: Sledování stavu ve veřejném Cloudu (klikněte pro zvětšení)

Obrázky zobrazují jak lze nasadit efektivní proces sledování stavů. Cloudová služba je strukturovaná dvěma způsoby: Cloud může být zavedený na zákazníkově vlastním serveru (Obr. 1) nebo může fungovat jako veřejný cloud hostovaný v datovém centru společnosti Turck (Obr. 2).

Video: Nejdůležitější systémy vysvětlené do detailu

Klíčová technologie

Monitorování stavu lze provádět pouze praktickým a spolehlivým způsobem, pokud jsou použity vhodné klíčové technologie, jako je IO-Link, multiprotokolový ethernet, bezdrátový přenos signálu nebo cloudová řešení.

Bezdrátový přenos signálu

Potřebujete zkontrolovat údaje ze strojů, která jsou obtížně přístupná nebo se prostě chcete vyhlnout plýtvání časem při komplikovaném zapojení? Použijte systém DX80 pro pohodlný způsob bezdrátového přenosu stavových dat z výroby v rámci proprietární bezdrátové sítě. Mnoho senzorů portfólia společnosti Turck lze bezproblémově připojit k přenosovým modulům a pokud to aplikace vyžaduje, mohou být také napájeny z baterie.

Sledování stavu s IO-Link

IO-Link

Standard IO-Link komunikace neusnadňuje pouze instalaci zařízení, ale také umožňuje odesílat větší množství dat mezi kontrolérem a polní instrumentací. IO-Link zařízení acyklicky poskytují dodatečné informace jako jsou parametry nebo diagnostické zprávy. Pracovníci údržby mohou tyto informace použít k včasnému odhalení odchylek a efektivnější analýze poruch. Společnost Turck Vám nabízí rozsáhlé portfólio IO-Link řešení.

Cloudová řešení

Sledování stavových dat a dat jakéhokoliv koncového zařízení 24/7, konfiguraci uživatelských dashboardů, automatické přijímání informací o kritických hodnotách — to vše a mnohem více Vám poskytne cloudové řešení společnosti Turck. Cloudová gateway TCG20 šifruje a posílá data do Cloudu společnosti Turck nebo do online služeb jako jsou Amazon Web Services nebo Microsoft Azure. Alternativně může být Cloud společnosti Turck zavedený přímo na zákaznickém vlastním serveru.

Multiprotokolový Ethernet

I/O moduly společnosti Turck mohou paralelně komunikavat v různých ethernetových protokolech. To umožňuje oddělené monitorování stavů od cyklické procesní komunikace. Data měření jsou do hlavní řídicí jednotky přenášena například pomocí PROFINETu, zatímco stavová data jsou přenášena acyklicky do jiného PLC pomocí Modbus TCP.

Sledování stavu s multiprotokolovým ethernetem

Monitorování stavu skříní

Společnost Turck nabízí řadu CCM pro monitorování stavu rozváděčů. Monitory rozváděčů obsahují senzory pro sledování teploty, vlhkosti a zavírání dveří. Ze zařízení této řady je IM18-CCM60 vhodný zejména pro zákazníky, kteří hledají řešení připravené k připojení, které lze snadno parametrizovat a přizpůsobit - a to i bez znalosti programování.

Zatímco modely IM18-CCM40 a -CCM50 se systémem Debian Linux nabízejí zejména výrobcům OEM maximální míru svobody při jejich integraci do stávajících podnikových struktur, model IM18-CCM60 je dodáván s operačním systémem IIoT siineos, který specialisté na digitalizaci ve společnosti in.hub vyvinuli speciálně pro platformu CCM.

Select Country

Turck worldwide

to top