Monitorování stavu

Monitorování stavu strojů a systémů

Výraz sledování stavu poukazuje na proces sledování stavů strojů a systémů. V dnešní době je „naslouchání“ motorům, elektronickým zařízením nebo oblastem systému ke kontrole závad jde daleko za možnosti kontrol pracovníků na místě.

Interní Cloud pro monitorování stavu

Obr. 1: Sledování stavu v soukromém Cloudu (klikněte pro zvětšení)

Díky nejmodernější senzorové technologii, inteligentním polním zařízením a bezdrátovému přenosu lze monitorování stavu provádět nejen nepřetržitě, ale také odkudkoli. Na základě schromážděných údajů mohou systémy indikovat hrozící selhání již v rané fázi. Spolehlivé monitorování stavu je proto nezbytné pro prediktivní údržbu.

Zjednodušte sledování stavu Vaší výroby s produkty společnosti Turck – od robustních senzorů po systémová řešení s flexibilním sledováním stavů v prostředí Cloudu. Pokud je systém v novém stroji nebo chcete řešením vybavit stávající prostředí – všechna zařízení lze snadno nasadit do stávajících automatizačních systémů. Alternativně mohou decentralizované systémy sledovat klíčová stavová data bez ovlivnění hlavní řídicí jednotky.

Cloudové řešení pro sledování stavu

Obr. 2: Sledování stavu ve veřejném Cloudu (klikněte pro zvětšení)

Obrázky zobrazují jak lze nasadit efektivní proces sledování stavů. Cloudová služba je strukturovaná dvěma způsoby: Cloud může být zavedený na zákazníkově vlastním serveru (Obr. 1) nebo může fungovat jako veřejný cloud hostovaný v datovém centru společnosti Turck (Obr. 2).

Klíčová technologie

Monitorování stavu lze provádět pouze praktickým a spolehlivým způsobem, pokud jsou použity vhodné klíčové technologie, jako je IO-Link, multiprotokolový ethernet, bezdrátový přenos signálu nebo cloudová řešení.

Bezdrátový přenos signálu

Potřebujete zkontrolovat údaje ze strojů, která jsou obtížně přístupná nebo se prostě chcete vyhlnout plýtvání časem při komplikovaném zapojení? Použijte systém DX80 pro pohodlný způsob bezdrátového přenosu stavových dat z výroby v rámci proprietární bezdrátové sítě. Mnoho senzorů portfólia společnosti Turck lze bezproblémově připojit k přenosovým modulům a pokud to aplikace vyžaduje, mohou být také napájeny z baterie.

Sledování stavu s IO-Link

IO-Link

Standard IO-Link komunikace neusnadňuje pouze instalaci zařízení, ale také umožňuje odesílat větší množství dat mezi kontrolérem a polní instrumentací. IO-Link zařízení acyklicky poskytují dodatečné informace jako jsou parametry nebo diagnostické zprávy. Pracovníci údržby mohou tyto informace použít k včasnému odhalení odchylek a efektivnější analýze poruch. Společnost Turck Vám nabízí rozsáhlé portfólio IO-Link řešení.

Cloudová řešení

Sledování stavových dat a dat jakéhokoliv koncového zařízení 24/7, konfiguraci uživatelských dashboardů, automatické přijímání informací o kritických hodnotách — to vše a mnohem více Vám poskytne cloudové řešení společnosti Turck. Cloudová gateway TCG20 šifruje a posílá data do Cloudu společnosti Turck nebo do online služeb jako jsou Amazon Web Services nebo Microsoft Azure. Alternativně může být Cloud společnosti Turck zavedený přímo na zákaznickém vlastním serveru.

Multiprotokolový Ethernet

I/O moduly společnosti Turck mohou paralelně komunikavat v různých ethernetových protokolech. To umožňuje oddělené monitorování stavů od cyklické procesní komunikace. Data měření jsou do hlavní řídicí jednotky přenášena například pomocí PROFINETu, zatímco stavová data jsou přenášena acyklicky do jiného PLC pomocí Modbus TCP.

Sledování stavu s multiprotokolovým ethernetem

Zvýšená dostupnost strojů a systémů

  • Nepřetržité sledování stavů strojů a systémů vytváří základy pro prediktivní údržbu
  • Efektivní sledování systémů a automatické notifikace umožňují pracovníkům rychlejší odezvy, pokud jsou překročeny limitní hodnoty
  • Operátoři mohou provádět specifické analýzy poruch pomocí diagnostických dat nebo ukládáním maximálních hodnot

Ekonomické zlepšení údržby

  • Vzdálené sledování nahrazuje komplexní procesy provádění kontrol přítomnosti náchylné na poruchy
  • Operátoři mohou efektivněji plánovat práce údržby pomocí stavových dat ze specifických strojů

Pohodlná modernizace

  • Sledování stavů lze provádět pomocí senzorů se snadnou montáží a bateriových bezdrátových modulů
  • Sledování stavů může v případě potřeby pracovat jako samostatný systém bez závislosti na aktuální síťové architektuře

Produkty pro sledování stavů

Následující odkazy Vás přesměrují do databáze produktů vhodných pro řešení sledování stavů.

TBEN-PLC – Kompaktní I/O modul s CODESYS 3 PLC

Výhody: Rozdělená inteligence se snadnou integrací do řídicích úloh přímo na stroji nebo ve výrobě.


TBEN – Multiprotokolové ethernetové I/O moduly v krytí IP67

Výhody: Snadné nasazení do systémů a diagnostické funkce přes integrovaný webový server také z prostředí chytrého telefonu.


ARGEE – PLC funkce pro multiprotokolové I/O moduly

Výhody: Snadné programování základních funkcí bez znalosti programovacího jazyka.


TCG20 – Cloudové komunikační brány s Wi-Fi a UMTS

Výhody: Snadná integrace do automatizačních sítí, bezpečná šifrovaná komunikace, předzpracování dat bez dalšího software.


Průmyslová bezdrátová rádia

Výhody: Použijte bezdrátový systém DX80 pro rychlý a bezpečný přenos procesních dat ze strojů do vyšších řídicích systémů.


Bezdrátové senzory, Osvětlení & Indikátory

Výhody: Připojte senzory k bezdrátovému systému DX80 a přeneste stavová data přes proprietární síť.


IO-Link produkty

User benefits: Fast device replacement, flexible and reliable application through comprehensive configuration and diagnostic options


TX – Programovatelné HMI panely

Výhody: Sledujte senzory, strojová data a řiďte automatizační procesy s brilantní grafikou a odporovým dotykem.


IM(X)12-CCM – Hlídání stavu rozvaděčů

User benefits: Recognizes potential sources of error for preventive maintenance, thus avoiding unplanned shutdowns


Od
Do

Nebyly nalezeny žádné položky

Select Country

Turck worldwide