Výhody

Topologie sítě PROFINET (kliknutím obrázek zvětšíte)

Flexibilní síťová topologie

I/O zařízení PROFINET I/O společnosti Turck obsahují integrovaný síťový přepínač. Je proto možné používat  liniovou topologii jako u běžných sběrnicových systémů.

PROFINET navíc umožňuje používat i standardní ethernet topologie typu hvězda, strom nebo kruh. Síťovou instalaci lze lehce přizpůsobit danému stroji nebo výrobní lince. Struktury hvězda a strom používají externí síťové přepínače, které mají pozitivní efekt na výkonost celého systému.

Rychlý start

Rychlý start (Start-up) snižuje čas mezi zapnutím napájení do I/O zařízení a navázáním komunikace s I/O kontrolérem. PROFINET definuje, že rychlý start je kratší než 500 ms. I/O moduly řady TBEN-L společnosti Turck naváží komunikaci během 150 ms.

Rychlý start I/O zařízení je obzvláště důležitý pro snížení prostojů v systémech výměny nástrojů. Tímto způsobem je možné zkracovat doby cyklu a navyšovat produktivitu.

Rozšířená diagnostika

V sítích PROFINET jsou pro síťovou diagnostiku k dispozici standardní IT funkce a protokoly, jako HTTP nebo SNMP (simple network management protocol). Protokol SNMP je, vedle ostatních vlastností, základem pro funkci skenování sítě PROFINET. S její pomocí je možné online načíst a graficky zobrazit celou síť.

Všechny multiprotokolové komunikační brány a I/O moduly společnosti Turck jsou vybaveny webovým serverem. Ten umožňuje kontrolovat stav, měnit nastavení zařízení nebo zobrazit výpis chyb a historii.

     

Zjednodušení návrhu

Konfigurace sítě PROFINET zachovává, z větší části, tradice ze sítě Profibus. PROFINET tak poskytuje velice sofistikované a uživatelsky přívětivé nastavování, na rozdíl od ostatních ethernetových protokolů. Nový konfigurační soubor GSDML je založen na standardu XML a umožňuje používat pokročilé struktury a nové funkce. Velice důležitá je také možnost konfigurace pomocí webového rozhraní. S jeho pomocí lze např. konfigurovat ethernetové porty nebo přiřadit stanici jméno.

Select Country

Turck worldwide

to top