Bezchybné zpracování objednávek JIS pro nárazníky

Sledování UHF RFID přesahující hranice obchodu a společnosti zajišťuje pro dodavatele automobilů a výrobce OEM šarže s jedním kusem.

Výroba Just-in-sequence vyžaduje plynulé a efektivní procesní sekvence. Pokud jsou součásti přímo opatřeny štítky a identifikovány, lze je dále identifikovat i za hranicemi oborů a společností, čímž se výrazně zjednoduší ověřování skladového a expedičního procesu u dodavatele i vstupní ověřování u výrobce OEM. 

Společnost Turck například implementuje aplikace se čtečkami UHF pro identifikaci nárazníků. Štítky UHF se na začátku výroby nalepí na vnitřní stranu nárazníku u dodavatele. Zůstávají na výrobku po celou dobu výrobního procesu, a umožňují tak identifikaci ve výrobě, v meziskladu, při výstupním ověření, během přepravy až po ověření dodávky na příjmu zboží u výrobce OEM. Během výrobního procesu je tak zajištěno, že každý nárazník má správnou barvu a specifické vlastnosti.

Zákaznické výhody

  • Inteligentní tagy UHF RFID vlepené přímo do nárazníku tvoří základ pro vysoce efektivní výrobu nárazníků a JIS (just-in-sequence) dodávku výrobci automobilů.
  • Efektivní řešení díky použití pasivních antén pro lokalizaci nárazníků.
  • Přidaná hodnota díky automatické identifikaci výrobků na příjmu zboží u zákazníka nebo výrobce OEM.
  • Inteligentní další zpracování dat RFID až do systémů MES a ERP.

  • Q180 UHF readers are available with Ethernet multiprotocol or Linux as platform for system integrators  

  • The signal lights indicate whether the bumper is correctly deposited

  • The tag remains on the product throughout production

Pasivní antény jsou připojeny přímo ke čtečce UHF Q180, která může kontrolovat správné uložení nárazníků v příslušném přepravním boxu. Ke čtečce je možné připojit až čtyři snímače a akční členy. Správné uložení nárazníků je rovněž indikováno LED indikátory.

Čtečky jsou k dispozici jak v multiprotokolové variantě Ethernet pro použití s průmyslovými řídicími jednotkami, tak i ve variantě pro Linux. Multiprotokolové varianty lze použít v průmyslových sítích s rozhraním Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP a programují se pomocí Codesys 3. Čtečky s Linuxem jsou určeny pro přímou instalaci middlewaru - zejména pro systémové integrátory. Logiku pro tyto aplikace lze naprogramovat přímo ve čtečce.

Select Country

Turck worldwide

to top