Detekce potrubních kolen

Vysoké spínací vzdálenosti uprox+ senzorů minimalizují riziko mechanického poškození

Snadná a efektivní cesta k zajištění správné polohy potrubního kolena je připevnit na koleno aktor a detekovat jeho polohu pomocí indukčního senzoru v každé možné pozici. Největším nebezpečím pro tyto senzory je mechanické poškození, způsobené obsluhou při montáži. Postupem času se toto nebezpečí zvětšuje kvůli opotřebení těsnění a pohybu aktoru blíže k senzoru. Díky zvláště dlouhé spínací vzdálenosti senzorů Uprox+, která poskytuje mimořádně bezpečnou vzdálenost, je zabráněno problémům při snímání.

Výhody:

  • Indukční senzory Uprox+ WD spolehlivě snímají potrubní kolena a tím zajišťují vysokou efektivitu systému
  • Bezpečný provoz i s opotřebovaným těsněním, vzhledem k velké spínací vzdálenosti
  • Vysoká těsnost a odolnost vůči chemikáliím
  • Vhodné pro použití až v Ex zóně 1

    Robustní senzory přiblížení kontrolují správnou polohu potrubního kolene.

    Senzory IO-Link kontrolují také ochylky ve spínací vzdálenosti

    Čelní plocha senzoru a nerezové pouzdro vyhovuje požadavkům FDA

Select Country

Turck worldwide

to top