Indukční vazba zajišťuje přesný posuv materiálu

Sady indukčních vazeb NIC společnosti Turck přenášejí bezkontaktně data a napájení mezi mobilními nosiči obrobků a statickými pracovišti.

Nosiče obrobků se v automobilovém průmyslu používají k přepravě obrobků mezi jednotlivými výrobními kroky. Nosiče se nakládají a vykládají za podpory robotů. Identifikace jednotlivých obrobků, stejně jako spolehlivá detekce jejich ložných ploch, jsou nezbytné pro zajištění rychlého a plynulého podávání obrobků do navazujících procesů. Řídicí systém stroje musí vědět, který díl má být zpracován v dalším kroku. Mobilní nosiče obrobků v neustálém pohybu představují pro uživatele další výzvy.

Výhody pro vás

  • Napájení senzorů na nosičích obrobků bez opotřebení
  • Časově optimalizovaný posuv materiálu díky rychlému nastavení připojení 
  • Identifikace prostřednictvím IO-Link

  • Roboty nakládají nosiče

  • Indukční senzory detekují obrobky

  • Bezdotykové IO-Link vazby na stanici a nosiči obrobku přenášejí data a napájení bez kontaktu.

Problémy spojené s náchylností k opotřebení a náročností údržby

Senzory na nosičích obrobků zjišťují, zda a která ložná místa jsou obsazena, aby robot mohl s obrobky efektivně pracovat. Rostoucí počet senzorů v systému však zvyšuje počet elektrických připojení, a tím i riziko neočekávaných odstávek z důvodu vadných konektorů nebo opotřebení materiálu. Konektory, které podléhají opotřebení, vyžadují také krátké intervaly údržby, a tím i větší úsilí a zvýšené náklady. Běžná kabelová řešení proto nepřicházejí v úvahu vzhledem k náročným požadavkům kladeným na produktivitu a spolehlivost. 

Přenos dat z mobilních do statických částí zařízení bez opotřebení

Sady indukčních vazeb společnosti Turck řady NIC představují nejen alternativu k běžným spojovacím technologiím, která se neopotřebovává, ale nabízejí také inteligentní řešení pro zpracování procesních dat. Vazby IO-Link namontované na obráběcí stanici a nosiči obrobků umožňují obousměrný a bezkontaktní přenos energie a dat pro senzory přes vzduchovou mezeru až 7 mm. Jsou zcela bez opotřebení, a tudíž bezúdržbové. Protože u indukční vazby není nutný žádný mechanický kontakt, snižuje se také riziko uživatelských chyb. Spolehlivě se tak předchází neočekávaným odstávkám v důsledku vadných konektorů a ohnutých nebo poškozených kolíků a zvyšuje se dostupnost zařízení.

Identifikace pomocí IO-Link

Pro každé zařízení IO-Link je ve standardu IO-Link vyhrazeno textové pole "Application Specific Tag". To umožňuje identifikaci nosičů obrobků. Řídicí jednotka tak může rozpoznat jednotlivé nosiče obrobků na každé stanici a zajistit správný přísun materiálu. 

Plug and play

Sady indukčních vazeb řady NIC snižují nároky na instalaci na minimum a parametrizace je zbytečná. Velká přenosová mezera, a to i při bočním posunu, umožňuje rychlé nastavení spojení a minimalizuje chyby uživatele, ke kterým může při použití konektorů dojít.

Select Country

Turck worldwide

to top