Propojení farmaceutických výrobních modulů s decentralizovanými I/O

Rychlé uvedení na trh: IP67 I/O moduly řídí výrobní moduly při přejímacích testech (FAT)

Výzvou při výrobě farmaceutických nebo biochemických látek je po uvedení na trh co nejrychlejší výroba produktu ve velkém. Řešením jsou modulární výrobní reaktory. Jednotlivé moduly, známé také jako "skidy", se obvykle montují pouze do výrobního závodu v případě potřeby. Výhoda: skidy mohou být vyrobeny a testovány paralelně před uvedením do provozu jako hotová jednotka v provozovně výrobce. Závěrem je, že modulární výrobny lze aktivovat rychleji než monolitické provozy.

Zákaznické výhody

  • Zkrácení času pro uvedení na trh s přejímacím testem (FAT) bez centrálního řídicího systému
  • Snadno škálovatelné řešení
  • Hladká integrace do různých řídicích systémů díky víceprotokolovému ethernetu
  • Minimalizovaný design rozvaděče pro kratší výrobní časy

  • Výrobci výrobních modulů spoléhají na průmyslový Ethernet pro rychlé uvedení do provozu

  • IP67 IO-Link mastery urychlují a zjednodušují zapojení

  • Díky multiprotokolovému rozhraní lze moduly používat v sítích PROFINET, Ethernet/IP nebo Modbus TCP.

Krátká doba uvedení na trh s farmaceutickými výrobními moduly
Aby se dosáhlo krátké doby uvedení na trh, musí být výrobní moduly připojeny rychle a bezpečně, a to jak z hlediska procesní technologie, tak z hlediska napájení a komunikace. Ethernet je v této oblasti komunikačním standardem díky vysoké hustotě dat a flexibilitě. Díky multiprotokolu Turck lze moduly provozovat na jakémkoli řídicím systému s PROFINET, Ethernet / IP nebo Modbus TCP - bez zásahu uživatele. Celý senzorový a akční systém je již na modulu předem zapojen a je přímo zapojen na I/O moduly s IP67 bez ovládací skříně. Prefabrikované standardní konektory se dají propojit mnohem rychleji než jednotlivé kabely v rozvaděčích.

Další výzvou pro výrobce skidů je testování modulů před jejich připojením k centrálnímu řídícímu systému. Následné uvedení do provozu u výrobce produktu lze poté dokončit ve velmi krátké době. Řešení využívá ethernetovou I/O technologii s krytím IP67 a decentralizovanou inteligencí. IO-Link master přenáší signály ze senzorů a akčních členů do kontroléru.

Rychlejší uvedení do provozu s externím FAT
Před samotným uvedením do provozu je ve výrobě testována funkce každého jednotlivého výrobního modulu. V tomto procesu I/O moduly Turck řídí  komponenty na skidu, aniž by byly připojeny k řídicímu systému. Interakci mezi ventily a senzory lze tedy dostatečně spolehlivě otestovat a předkonfigurovat offline. Celá přejímací zkouška proto může být provedena v prostorách výrobce zařízení. U koncového zákazníka, farmaceutického nebo biofarmaceutického výrobce, je pak celý závod testován pouze v akceptačním testu.

Informace ze senzorů v datových hnízdech
Systém je otevřený pro centrální ukládání dat v datových hnízdech. Aniž by bylo nutné zpracování řídícím systémem, lze data přenášet přímo z I/O modulů do IT systémů v síti prostřednictvím paralelního datového kanálu pomocí kabelu ethernet. Toto umožňuje multiprotokolový standard I/O modulů Turck. Umožňuje přístup pro čtení pomocí Modbus TCP, zatímco časově důležitá komunikace přes Ethernet / IP nebo PROFINET zůstává nedotčena.

Select Country

Turck worldwide

to top